Servicefacket Pam avbröt förhandlingar om avtal för fastighetsbranschen

Servicefacket Pam avbröt sina förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för fastighetsbranschen på tisdagskvällen.