Servicefacket Pam avbröt förhandlingar om avtal för fastighetsbranschen

Servicefacket Pam avbröt sina förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för fastighetsbranschen på tisdagskvällen.

Enligt Pam saknades det förutsättningar att fortsätta förhandlingarna då meningsskiljaktigheterna om arbetsvillkoren och lönerna var alltför stora.

– Arbetsgivarparten höll fast vid sina förslag att försämra arbetsvillkoren och nobbade Pams alla mål. Det hade mot denna bakgrund varit onödigt att fortsätta förhandlingarna under rådande omständigheter, säger direktör Jaana Ylitalo på Pam.

Förhandlingarna pågick i flera timmar på tisdagen.

– Det är beklagligt att vi var tvungna att avbryta förhandlingarna. Nu ska vi se hur vi kan ta oss ur denna återvändsgränd och komma vidare, säger Ylitalo i Pams pressmeddelande.

Servicefacket Pam företräder omkring 230 000 medlemmar, varav 80 procent är kvinnor. Största delen av Pams medlemmar jobbar i detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen eller på väktarbolag.