Servicebranscherna förhandlar om 400 000 anställdas villkor

Annika Rönni-Sällinen. Bild: Pam

”Det vore orimligt” att fortsätta jobba 24 extratimmar som infördes för industrins skull, då industrin slopat dem, säger servicefacket Pams ordförande Annika Rönni-Sällinen då handeln inleder sina förhandlingar.

Handeln och flera andra servicebranscher inleder förhandlingar om löner och arbetsvillkor på torsdag. De präglas av att många anställda är ofrivilligt på deltid eller har svårt att påverka sina arbetstimmar, säger servicefacket Pam.

Handeln är den stora sektor vars avtal går ut i slutet av januari. Bara inom handeln arbetar över 200 000 finländare.

Också inom servicebranscherna höjs nu rösterna för ett långvarigt löneprogram.

Redan tidigare har vårdarfacken och lärarfacket sagt att de vill ha mångåriga löneprogram, som skulle överskrida lönenivåerna i industrin.

Servicefacket präglas också av sina egna strukturer, där deltidsarbete, också ofrivilligt sådant, är vanligt. Enligt servicefacket Pams ordförande Annika Rönni-Sällinen, har det kommit fram i Pams medlemsenkäter att det som medlemmarna helst önskar sig är kontroll över sina arbetsliv, hur timmarna passar ihop med familjen och att inkomsterna och mängden jobb ska gå att förutse.

– Vi behöver möjligheter att kunna arbeta en hel karriär i servicebranschen. Då behövs tillräckliga arbetstimmar, en lön man lever på och möjligheter att kunna avancera i karriären inom serviceyrket. Arbetsvillkoren bör också vara lättare att förutse och påverka, säger Rönni-Sällinen.

Arbetsgivarförbundet Finska Handel har inte publicerat sina målsättningar inför förhandlingarna, men har varnat för att den utplanande konjunkturen påverkar handeln. Också den utländska näthandeln är en stor påverkande faktor.

Inom partihandeln passerades konjunkturtoppen redan 2018, enligt Finsk Handel, medan volymen i detaljhandeln fortsatt växa ännu under 2019. Företagens prognos är att tillväxten blir långsammare och stannar vid en procent under de kommande åren.

Många kopplar servicebranscher till våld och trakasserier

Rönni-Sällinen oroar sig för branschernas attraktionskraft. Pam har de senaste tio åren låtit göra en enkät om allmänhetens uppfattningar om servicebranscher, och mätte i år uppfattningarna om hotell- och restaurangbranschen, handeln och fastighetsskötsel.

Nyheterna om förekomsten av hot, våld och sexuella trakasserier syns i år i resultatet. Omkring hälften av de svarande säger att de kopplar risken för sexuella trakasserier till hotell- och restaurangbranschen. Den vanligaste sinnebilden är att det förekommer mycket deltidsarbete.

Vill ha bort extratimmarna

Den pågående branschrundan präglas av kampen om de 24 oavlönade extratimmar som infördes i konkurrenskraftsavtalet. Timmarna är kvar i Postens avtal medan de försvinner i teknologiindustrin.

Teknologiindustrins arbetsmarknadsdirektör Minna Helle sade efter förhandlingsresultatet att det inte betyder att timmarna försvinner i andra branscher, utan att industrin hade ett annat läge efter att industrifacket sade upp avtalet om extratimmarna. Tidigare var budet att timmarna bör behållas, eller så påverkar det löneförhöjningarna negativt.

Rönni-Sällinen anser att förklaringarna har ändrats under årets gång.

– Det är intressant hur motiveringarna varierat under året som gått, säger hon.

– Men vi gick med i konkurrenskraftsavtalet för att stödja industrins konkurrenskraft. Om man då slopar timmarna uttryckligen i industrin, så är det orimligt att andra branscher ska fortsätta med gratisarbetet. Hur timmarna är inskrivna i protokoll eller avtal är tekniskt finlir. Det är fråga om rättvisa, säger Rönni-Sällinen.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning