Servicearbete på Fortums kärnkraftverk i Lovisa

Den årligt återkommande tekniska tillsynen och underhållet av kärnkraftverket i Lovisa kör i gång på söndag. Servicearbetet beräknas pågå i två månader.

Arbetet omfattar bland annat en uppgradering av kärnkraftverkets säkerhetssystem och kylningsprocesser. Utöver detta ska huvudgeneratorerna och turbinerna servas i den andra reaktorn.

En fjärdedel av bränslestavarna byts ut varje år. I samband med tillsynen granskas också tryckkärlet och primär- och sekundärkretsarna.

– Tillsynen och investeringarna i vår årliga service tryggar reaktorernas tillförlitliga elproduktion också i framtiden, säger kärnkraftverkets vice chef Thomas Buddas i ett pressmeddelande.

Utöver kärnkraftverkets 500 medarbetare beräknas omkring 1 000 utomstående arbetare från närmare 100 företag delta i årets tillsyn och servicearbete. De utländska arbetstagarna kommer från Kroatien, Ryssland, Tyskland, Polen och Frankrike.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00