Servicearbete på Fortums kärnkraftverk i Lovisa

Den årligt återkommande tekniska tillsynen och underhållet av kärnkraftverket i Lovisa kör i gång på söndag. Servicearbetet beräknas pågå i två månader.

Arbetet omfattar bland annat en uppgradering av kärnkraftverkets säkerhetssystem och kylningsprocesser. Utöver detta ska huvudgeneratorerna och turbinerna servas i den andra reaktorn.

En fjärdedel av bränslestavarna byts ut varje år. I samband med tillsynen granskas också tryckkärlet och primär- och sekundärkretsarna.

– Tillsynen och investeringarna i vår årliga service tryggar reaktorernas tillförlitliga elproduktion också i framtiden, säger kärnkraftverkets vice chef Thomas Buddas i ett pressmeddelande.

Utöver kärnkraftverkets 500 medarbetare beräknas omkring 1 000 utomstående arbetare från närmare 100 företag delta i årets tillsyn och servicearbete. De utländska arbetstagarna kommer från Kroatien, Ryssland, Tyskland, Polen och Frankrike.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46