Serbien och Kosovo återskapar ekonomiska band

USA:s president Donald Trump (mitten) tillsammans med Serbiens president Aleksandar Vucic (vänster) och Kosovos premiärminister Avdullah Hoti (höger) i presidentens kontor Ovala rummet i Vita huset. Bild: Evan Vucci/TT-AP

Serbien och Kosovo har gått med på att normalisera ländernas ekonomiska förbindelser. Beskedet gavs av USA:s president Donald Trump efter USA-medlade förhandlingar mellan ledarna för de två länderna.

Under två dagar har ledare för Serbien och Kosovo suttit i förhandlingar som medlats av USA.

– Serbien och Kosovo har båda åtagit sig ekonomisk normalisering, sade Trump i samband med att Kosovos premiärminister Avdullah Hoti och Serbiens president Aleksandar Vucic satt bredvid varandra i Vita huset när avtalet skrevs under.

– Genom att fokusera på jobbskapande och ekonomisk tillväxt, kunde de två länderna nå ett avgörande genombrott, sade Trump.

Vucic betonade att det fortfarande finns många skiljaktigheter mellan Serbien och Kosovo, men att överenskommelsen innebär ett stort steg framåt. Hoti sade i sin tur att överenskommelsen borde leda till ömsesidigt erkännande mellan de två länderna.

Relationen mellan Serbien och Kosovo har varit mycket ansträngd sedan kriget i slutet av 1990-talet som krävde 13 000 människoliv. Kosovo, som fått stort internationellt stöd för sin självständighetsförklaring under 2008, vill att Serbien ska erkänna det som ett självständigt land.

Efter att i praktiken ha brutit sig loss från den tidigare serbiska kontrollen utropade Kosovo självständighet 2008.

Ett drygt årtionde efter självständigheten har drygt hälften av världens länder erkänt den nya staten, däribland USA och majoriteten av EU:s medlemsstater. Bland annat Serbien, Ryssland och Kina har inte erkänt Kosovo.

2013 slöts ett avtal mellan Kosovo och Serbien, men man har inte kunnat komma överens om vilket inflytande de serbdominerade områdena ska ha.

Kosovos 1,8 miljoner invånare är i huvudsak kosovoalbaner medan serber bor i enklaver, främst i de norra delarna, nära gränsen till Serbien.

Stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa med drygt sju miljoner invånare (2019). Huvudstad är Belgrad.

Landet var tidigare en del av Jugoslavien. När Jugoslavien upplösts 1992 ingick Serbien som en av två parter i Förbundsrepubliken Jugoslavien, vilken 2003 ändrades till en lösare sammanslutning: unionen Serbien och Montenegro.

Den 5 juni 2006, två dagar efter Montenegros självständighetsförklaring, utropades även Serbien som självständig stat. Den 17 februari 2008 fortsatte sönderfallet då Kosovo (1,8 miljoner invånare) ensidigt utropade sig som självständig stat.

Källa: Nationalencyklopedin

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning