Sent skall syndaren vakna

”Medan politiker och tjänstemän definierar klimatkrav och utsläppsnivåer måste företagen ta ställning till hur de ska genomföra omställningen i praktiken – så att den inte hotar deras existens.”

Aktier i tobaksbolag är inget för en seriös och ansvarsfull investerare i dagens värld. Men vad händer om ett tobaksbolag vill ändra riktning, satsa på något nytt och göra bot och bättring? Den frågan...