Sent att vakna tidigt

Det är lite billigt att i juli efter valen agera bekymrad politiker och peka finger mot den nuvarande regeringen som väldigt långt är bunden av de beslut som den tidigare regeringen fattade.

På HBL:s insändarsidor den 4.7 kan vi läsa Matilda af Hällströms inlägg beträffande det finska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Inledningsvis måste det konstateras att det är väldigt trevligt att det debatteras EU på dessa sidor. Det görs alltför sällan och av alltför få skribenter.

af Hällström lyfter fint upp att ordförandeskapet är en sak som borde engagera hela det finska folket, också utanför Ring III, visa vårt land och den fina naturen och miljön. Enligt mig borde man också visa upp de saker Finland är föregångare på för de 18 000 politiker och tjänstemän som kommer att besöka vårt land under ordförandeskapsperioden. Jag skulle inget annat hellre än att se en tjänsteman från kommissionen eller grekisk politiker på möte i den åländska skärgården eller Österbotten.

Men en sak har af Hällström fått totalt om bakfoten. Det är att det här beslutet skulle ha fattats av den nya regeringen. Det finländska ordförandeskapet bereddes i en parlamentarisk grupp ledd av den förra regeringen och budgetramarna (som för övrigt är åtstramade med cirka 20 miljoner euro sedan det senaste ordförandeskapet) sattes av den förra regeringen, där af Hällströms arbetsgivare satt vid makten.

Det är lite billigt att i juli efter valen agera bekymrad politiker och peka finger mot den nuvarande regeringen som väldigt långt är bunden av de beslut som den tidigare regeringen fattade. Det är bara ett väldigt billigt opportunistiskt politiskt trick. Ifall Samlingspartiet först nu granskat besluten som fattats, är situationen en helt annan. Men det är sent att vakna tidigt om det var tänkt att idka ansvarsfull regeringspolitik, som tar hela landet i beaktande.

Alexander Lång Specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe), Bryssel

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning