Seniorerna förlorar i praktiken sin rabatt

Att ta bort rabatten på engångsbiljetterna minskar därför i praktiken märkbart möjligheten för de flesta seniorerna att komma i åtnjutande av den för dem viktiga nedsatta biljettavgiften.

I artikeln om HRT-styrelsens beslut om att förhöja biljettavgiften i huvudstadsregionen påstås det att seniorerna kommer att beviljas en mera omfattande rabatt än den nuvarande (HBL 29.10). Detta avspeglar tyvärr inte verkligheten. Rabatten har flyttats till period- eller månadsbiljetten, vilken dock ytterst få seniorer har fog att använda på grund av sin livssituation. Att ta bort rabatten på engångsbiljetterna minskar därför i praktiken märkbart möjligheten för de flesta seniorerna att komma i åtnjutande av den för dem viktiga nedsatta biljettavgiften. Även vid användning av ny periodbiljett skulle det krävas att senioren måste göra drygt 20 resor per 30 dagar för att nå samma förmån som den nuvarande engångsbiljetten erbjuder. Så många resor gör ytterst få seniorer – oaktat tidpunkt för resan.

Seniorerna hade under många år ansträngt sig för att befogad rabatt skulle beviljas åt dem, varvid nuvarande positiva koncept med rabatt på engångsbiljetter mellan 9-14 togs i bruk. Äldreråden hade därefter berättigat begärt att tidsgränsen för rabatten på engångsbiljett skulle slopas.

Huvudstadsregionens pensionärsföreningar, samt en del äldreråd har motsatt sig den nu aktuella ändringen, men deras framställning som gjordes innan beslutet har tyvärr negligerats. Beslutet i HRT torde ha fattats med jämnt röstetal varvid ordförandes röst avgjorde. Vi är bestörta över att även styrelsemedlemmen som utsetts av SFP röstade för ändringen. Eftersom HRT:s beslut skulle leda till stort förfång för seniorerna i regionen önskar vi att åtgärder vidtas för att reparera skadan.

Filip Hamro-Drotz, ordförande, Grankulla svenska pensionärer, Gustav Båsk, ordförande, Esbo svenska pensionärer, Per-Erik Aura, ordförande, Vanda svenska pensionärer, Marianne Lindberg, ordförande, Samrådet i SPF Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning