Seniorer känner sig som andra klassens medborgare – men är lyckliga ändå

Många äldre upplever att de behandlas som om de främst vore en utgiftspost för samhället snarare än en resurs. Bild: SPT

Små pensioner och dålig kvalitet på vård och omsorg bekymrar de äldre årskullarna mest, visar en enkät. Men trots att merparten av de äldre känner sig som andra klassens medborgare är de mestadels både nöjda och lyckliga.

När Pensionärsförbundens intresseorganisation (Eetu) bad TNS Kantar utreda hur de äldre, här definierade som 55–84-åringar, upplever sin situation i samhället visar det sig att de är både nöjda och mi...