Senaten röstade ja till Trumps skatteförslag

USA:s president Donald Trump var mycket nöjd med resultatet i omröstningen. Bild: Lehtikuva/AFP/Saul Loeb

Den amerikanska senaten har röstat ja till Republikanernas förslag till en omfattande skatteomläggning. Förslaget har tidigare godkänts av senatens budgetutskott och ska nu jämkas samman med det förslag som godkänts av representanthuset.

Förslaget röstades igenom med 51 röster mot 49 och innehåller bland annat kraftigt sänkta bolagsskatter och vissa skattelättnader för privatpersoner. Förändringarna, om de går igenom, innebär den största omläggningen av USA:s skattesystem sedan 80-talet. De har av president Donald Trump beskrivits som "de största skattesänkningarna i vårt lands historia".

"Massiva skattesänkningar"

"Vi är ett steg närmare att leverera MASSIVA skattesänkningar för arbetande familjer runt om i USA. Särskilt tack till Mitch McConnell och ordförande Orrin Hatch för att ni baxat vårt lagförslag genom senaten. Ser fram emot att skriva under den slutgiltiga lagen före jul!" skriver Trump i ett inlägg på Twitter.

Demokraterna anser att förändringarna är detsamma som att ge bort pengar till företag och rika och sedan skicka notan till skattebetalarna.

Första framgången

Skulle förändringarna i skattesystemet gå igenom vore det Trumps första stora lagstiftningsframgång sedan han tillträdde som president. Först måste dock det av senaten godkända förslaget slås ihop med det som redan godkänts av representanthuset, underhuset i den amerikanska kongressen.

Nästa vecka väntas samtal mellan ledamöter i kongressens två kammare. Om de enas om ett gemensamt förslag ska det godkännas av båda instanser innan det skickas till presidenten för godkännande.

Fakta

USA:s kongress

Kongressen är den federala lagstiftande församlingen i USA med säte i Capitolium i huvudstaden Washington DC.

Består av senaten med 100 ledamöter, två från varje delstat, och representanthuset med 435 platser, fördelade i relation till delstaternas folkmängd. I nuläget har Republikanerna majoriteten i båda kamrarna: 52 platser i senaten och 239 i representanthuset.

Ledamöterna i representanthuset går till val vartannat år. Senatorerna väljs på sex år (vartannat år löper omkring en tredjedel av deras mandatperioder ut).

Kongressen stiftar federala lagar, beslutar om skatter och anslag samt godkänner ministrar och andra höga tjänstemän. Federala tjänstemän, inklusive presidenten, och domare kan avsättas av kongressen genom riksrätt. Lagar som stiftas av kongressen kan underkännas av Högsta domstolen.

Amerikanerna hyser inte särskilt höga tankar om sina folkvalda i kongressen. 13 procent tycker att ledamöterna gör ett bra jobb medan 73,4 procent är av motsatt åsikt.

Källa: Representanthuset, senaten och Real Clear Politics

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03