Senaste steget i vårdreformen: valfriheten dröjer till 2022

Riksdagens grundlagsutskott (medlemmarna på bilden) kunde den första juni presentera sitt utlåtande om vårdreformen. Nu ger regeringen sitt svar. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Valfriheten skjuts upp med ytterligare ett år, landskapens vårdutgifter ska fortfarande hållas inom en strikt ram och någon EU-notifikation blir det inte. Så ser vårdreformen ut efter att ministerierna har kompletterat lagförslaget, skriver Helsingin Sanomat som läst genmälet.

Det är Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet som lämnar in kompletterande element, eller ett genmäle, till riksdagsbehandlingen av vårdreformen. Det behövdes eftersom grundlagsutskottet fann ett flertal brister i den proposition som regeringen tidigare lämnade.

De två nyckelministerierna lämnade genmälet till riksdagens social- och hälsovårdsutskott på måndagen.

Enligt HS, som läst pappret, kommer regeringen inte att lämna någon notifikation till EU. I stället justerar man lagtexten så att minskar sannolikheten för att reformen står i strid med EU:s regler om statsstöd.

Därtill ska landskapens affärsverk ha en särskild skyldighet att tillhandahålla vårdtjänster om detta inte annars kan garanteras. Det betyder strikt taget att tillgången till vård ska garanteras av landskapen oberoende av kostnaderna (till exempel i situationer där privata aktörer väljer att lägga ned sin verksamhet).

Att landskapens vårdutgifter ska hållas inom en strikt ram betyder att regeringen håller fast vid beslutet att utgifterna för vården inte får öka med mer än 0,9 procent om året (hittills har de ökat med drygt 2 procent). Att definiera ett sådant tak för kostnadsökningen är knepigt ur grundlagssynpunkt då vård måste garanteras under alla omständigheter.

Därför skriver man i stället in en paragraf om att landskapen ska kunna få mer finansiering om de annars riskerar att inte kunna erbjuda tillräckliga vårdtjänster.

Regeringen är beredd att skjuta fram valfriheten med ett år med start 1 januari 2022. Landskapen ska ändå ha rätt att ansöka om att få inleda den tidigare om alla kriterier uppfylls. Och i de fall ett landskap anser att det inte är berett att köra med full valfrihet från 2022 skulle det få ansöka om att skjuta upp valfriheten med ytterligare ett år, till 2023.

Regeringen ska i eftermiddag informera om vårdreformen. Därnäst är det riksdagens social- och hälsovårdsutskott som ska plöja igenom hela det kompletterade lagförslaget.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03