Senare morgnar rekommenderas för tonåringar i Helsingfors – så här gör de svenskspråkiga skolorna

Bland annat grundskolan Norsen inleder sin skoldag enligt rekommendationen, men så har det varit redan länge. Bild: Karl Vilhjálmsson

De flesta svenska högstadierna i Helsingfors inleder skoldagen klockan 8.30. För gymnasieeleverna börjar dagen tidigare – i strid med stadsfullmäktiges rekommendation.

Förra hösten lämnade De grönas fullmäktigeledamot Emma Kari in en motion i Helsingfors stadsfullmäktige om att skolorna inte längre ska inleda sin undervisning klockan 8. Motionen godkändes och det be...