Senapsbrunt och turkost i ny snabbspårvagn

Vd för Helsingforsregionens trafik (HRT) Suvi Rihtniemi säger att spårvägslinje 550 i framtiden kan ha 102 000 passagerare per dygn mot dagens 40 000 per dygn om vardagar. Bild: Leif Weckström

Fram till onsdag kan den intresserade ta sig en titt på den spårvagnsmodell som i framtiden ska ta passagerarna längs spårjokern, alltså linje 550 mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. En bit av en vagn visas nu på Kabelfabriken i Helsingfors.

Snabbspårvagnen på Kabelfabriken är delvis bekant från förr, delvis ny. Artic XL är en snabbare och längre modell av den Artic, som redan används i spårvagnsnätet i Helsingfors.

– Men i snabbmodellen har man planerat extra användarvänligt och i förväg konsulterat till exempel funktionshindrade och deras organisationer, säger vd:n för Helsingforsregionens trafik (HRT) Suvi Rihtniemi och räknar upp detaljer: det finns ledstänger på barnvänlig höjd, gott om plats för rullstolar och ledarhundar.

Formgivaren Jussi Hurskainen på företaget Idis Design, som specialiserat sig på formgivning inom transportbranschen, säger att vagnarna visuellt kopplats till HRT:s varumärke bland annat genom en typisk rundning av de små borden framför passagerarsätena och genom hur nackstöden formats. Det är på färgen på yttre sidan man sedan ser att snabbspårvagnen inte är en del av Helsingfors interna spårvagnsnät. Vissa detaljer, till exempel bildskärmar i innertaket, har formgivarna fått ge avkall på, men med ett lugn. De vet att spårvagnarna antas vara i bruk i 40 år, att teknik blir billigare med åren och att uppdateringar kan göras.

Snabbspårvagnarna tillverkas på Transtechs fabrik i Otanmäki i Kajana och allra först tillverkas en prototyp, som tas i testbruk i centrala Helsingfors redan 2020. Transtech är en del av tjeckiska Skoda Transportation Group.

Nigningen testas

En teknik som testas under provperioden med prototypen är vagnens nigningsförmåga. Eftersom planerarna tagit speciellt stor hänsyn till passagerare som har svårt att röra sig vill man kunna erbjuda en vagn som niger så att till exempel rullstolsburna lätt ska komma ut och in i mittdelen av spårvagnen, som för övrigt har låga golv genom hela vagnen.

Modellen Artic XL är 34,5 meter lång, men kan vid behov förlängas med tio meter. Den skiljer sig från spårvagnarna i Helsingfors genom att den inte kräver ett vändspår utan har förarhytt i vardera ändan. En annan finess är att bromsningsenergin tas tillvara och kan användas till att värma upp vagnen under kalla vinterdagar.

En ny vagn kostar cirka 3 miljoner euro och Helsingfors stads trafik har redan beställt 29 stycken.

Den nya spårvagnsmodellen ska också användas över Kronbroarna i spårvägstrafiken mellan Kronbergsstranden och Degerö.

Spårjokerns budget oklar

Samtidigt som Artic XL vidareutvecklas pågår diskussionen om vad själva spårjokerprojektet ska få kosta. Banan planeras och byggs enligt en alliansmodell för att undvika att budget och tidtabell överskrids. Alliansen – som hotas av böter om budgeten inte håller – består av beställarna Helsingfors och Esbo, planerarna Ramboll Finland och Sitowise samt entreprenörerna VR Track och YIT. Enligt ett första utkast beräknades spårjokern kosta 275 miljoner euro, men senare har siffran stigit till 370 miljoner euro. Av den summan kommer staten att betala högst 84 miljoner euro.

En mellanrapport om hur man lyckats krympa utgifterna torde offentliggöras nästa vecka.

– Den slutliga kostnadskalkylen får vi förmodligen först i januari 2019 och då måste hela alliansen ha förbundit sig till planerna, säger projektchef Juha Saarikoski på Helsingfors stad.

Byggstarten för spårjokern beräknas till våren 2019.

Utställningen på Kabelfabriken pågår till den 20.6 (vardagar 11–19, helgdagar 12–16) visar upp en del av snabbspårvagnen Artic XL, men belyser också olika spårvägsprojekt i huvudstadsregionen.

Spårjokern är egentligen linje 550 mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Rutten trafikeras i dag med bussar, men i framtiden ska spårvagnar ta passagerarna längs rutten.

Spårjokern är 25 kilometer lång: 16 kilometer i Helsingfors och 9 kilometer i Esbo.

Rutten ska ha 33 spårvagnshållplatser: 22 i Helsingfors och 11 i Esbo.

Från den ena ändhållplatsen ska resan ta 60 minuter.

Spårvagnsmodellen Artic XL har en maxhastighet på 70 km/h, men medelhastigheten kommer att ligga på 25 km/h.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning