Seglivat i Ryssland

Putin har sedan 2000 skapat en struktur där ett starkt ömsesidigt beroende råder mellan oligarkerna, armén och honom själv.

Anna-Lena Laurén avslutar sin realistiska analys "Charaderna kan stå Putin dyrt" (HBL 11.3) med följande rader: "Samtidigt är Ryssland 2020 inte samma Ryssland som 2000 när Putin blev president. Under de senaste åren har den ena demonstrationen mot Putin avlöst den andra. Förr eller senare kommer Putins charader att slå tillbaka mot honom själv."

President Vladimir Putin är en synnerligen skicklig och förutseende politisk ledare. I den nya grundlag som är på förslag har bland annat beaktats att demonstrationerna är begränsade till högst 5 000 demonstranter åt gången. Dessutom nämns det att personer som vistas eller vistats utomlands inte kan väljas till Rysslands president.

Om man vill bedöma Putins ställning i dag och efter den nya grundlagens godkännande kunde man säga följande: Putin har sedan 2000 skapat en struktur där ett starkt ömsesidigt beroende råder mellan oligarkerna, armén och honom själv. Detta nätverk sträcker sig långt över landets gränser och sammanhålls av gemensamma globala och vidlyftiga finansiella och politiskt betingade intressen. Den dag nätverkets fogar ger efter, det vill säga när den ömsesidiga lojaliteten parterna emellan upphör, brukar maktstrukturerna i regel stöpas om. Putins presidentskap tycks uppvisa en seglivad kontinuitet.

Alexander Marschan, Helsingfors

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning