Segerstams Beethoven är rakt på sak

Orkesterklangen är fyllig och dramat starkt närvarande när Leif Segerstam tolkar Beethovens oratorier och baletter. Bild: Cata Portin

Åbofilharmonikernas inspelning av några mera sällan hörda Beethovenverk får ett gott bemötande av Mats Liljeroos.

När Beethoven ordnade kompositionskonserter på Theater an der Wien sparade han inte på krutet. Den huttrande publiken vid den famösa konserten 22 december 1808 bevittnade uruppförandet av symfonierna...