Segelsällskap flyttar för nytt boende på Drumsö

Nya vyer. Och ungefär 500 nya grannar har folk som bor kring Laxvarpsviken att vänta. Meningen är att bygga sex snedställda hus vid Hallonnässtranden. Båthamnen stannar kvar och blir dessutom större, Bild: Leif Weckström

Bostadshus med sjöläge och nytt boende för närmare femhundra är det senaste tillskottet i strävan att bygga tätt på Hallonnäs på Drumsö. Projektet tar plats inne i södra Laxvarpsviken.

Det enkla klubbhuset ser inte ut för mycket i världen men för segelföreningen Sindbad är byggnaden värdefull, åtminstone ur känslomässig synvinkel, och innanför gömmer sig en trivsam liten krog med stora fönster mot båtar och bryggor.

Sindbad från 1965 hör inte till de äldsta eller största med sina cirka 400 medlemmar och 200 båtar i registret men klubbhuset är genomfört i talkoanda och en gång i tiden, det vill säga för 35 år sedan, finansierat genom banklån där staden gick i borgen för drygt hälften och tio medlemmar skrev på papper för återstoden.

Den nya detaljplanen för området, som ligger på södra sidan av Laxvarpsviken, vid Hallonnässtranden och öster om Sjöallén, utgår från att Sindbad flyttar all verksamhet ett stenkast österut.

Gamla klubbhuset dömt att rivas

– Meningen är att riva klubbhuset eftersom man ska bygga bostadshus på platsen. För oss uppstår kostnader för både rivning och fram för allt nybygge. Men eftersom planerna på att bygga på tomten, som tillhör Helsingfors stad, har varit aktuella hela 2000-talet, har Sindbad förberett sig genom att upprätta en fond för nybygget och det betyder att vi har en liten grundplåt, säger kommodor Pekka Pirinen.

Han säger också att samarbetet med hyresvärden, det vill säga staden har fungerat fint, och att segelföreningen erbjuds motsvarande brygg- och vinterförvaringsplatser vid de nya bryggorna och den nya vågbrytaren.

– En annan sak är att segelbåtarnas storlek tenderar att växa och frågan för framtiden är hur man får plats. Det här dilemmat gäller givetvis alla segelföreningar och båtklubbar, säger Pirinen.

Bråte och grussilon

Sindbad har plats på bara en del av området som ska bli bostadskvarter, och i grannskapet finns bland annat en sorts depå där grussilon står på rad, där diverse bråte har hamnat och där man förvarar grejer som grävmaskinsskopor. Också den verksamheten ska flytta. Däremot berör bostadsplanerna inte Helsingfors segelklubb, HSK som fortsätter i sin hamn som ligger söder om Sindbads.

Stadsplaneringskontoret startade planeringen av området 1999 och fick genast motvind av Drumsöbor bland annat för att man ansåg att serviceutbudet i stadsdelen inte klarar av att bemöta så många nya invånare, man ville vänta på metron och det fanns också de som helt enkelt ogillade tanken på nybyggen vid stranden.

Vid det här laget är metron praktiskt taget startklar, resonemanget kring servicen är att efterfrågan skapar utbud och när det gäller att värna om strandlinjen påpekar planerarna att den ursprungliga stranden försvann för flera decennier sedan då man fyllde ut betydande vattenområden kring hela viken.

Detaljplanen som behandlas i stadsplaneringsnämnden på tisdag, snedställer sex bostadshus på tomten som får formen av en båge. Byggnaderna ska bli fem-sex våningar höga, och ha plats för närmare 500 invånare. Projektet inkluderar flera nya bryggor och nya vågbrytare. Stråket längs stranden ska heta Algot Niskas båge och nå fram till Algot Niskas kaj. Någon exakt tidtabell för ombyggnadsarbetena finns ännu inte. Ändringen i detaljplanen ska också bli godkänd i stadsfullmäktige.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning