Sebastian Jägerhorn sökte sanningen om sin förfader, hackapeliten Johan Henriksson Jägerhorn, på de tyska slagfälten

Det trettioåriga kriget drog fram som en gargantuansk tröska över Europa och förstörde det mesta i sin väg. Målningen föreställer slaget vid Lützen 1632, där Gustav II Adolf stupade. Bild: Wikimedia Commons/Målning av Jan Asselijn

Det har gått 400 år sedan en av Europas längsta och blodigaste konflikter, det trettioåriga kriget, bröt ut. I en färsk, prisnominerad bok följer juristen och släktforskaren Sebastian Jägerhorn spåren efter sin förfader, en finländsk kavalleriofficer i de apokalyptiska slagens mitt.

Wittstock i nordöstra Tyskland, en mörknande oktoberkväll 1636. Den svenska fältherren Johan Banér är i ett prekärt läge och sätter allt på ett kort mot de kejserliga habsburgska trupperna.Ett kringgå...