Se upp för borax i slajm!

Bild: Mostphotos

Säkerhets- och kemikalieverket varnar för leksaksslem, eller slajm, som innehåller det farliga ämnet borax.

Leksaksslem eller slajm var en stor hit bland barn och unga i fjol. Nu har Säkerhets- och kemikalieverket Tukes gått ut med en varning efter att det visat sig att barn köpt borax på nätet för att framställa slajm.

Borax och borsyra har klassificerats inom EU som reproduktionstoxiska ämnen och är både hälsovådliga och farliga vid hudkontakt. Vid djurförsök har borax orsakat försämrad fertilitet och olika fosterskador på möss. Att leka med slem utsätter barnen för direkt hudkontakt med kemikalien och är därför farligt.

– Nätbutiker utanför EU säljer enligt Tukes erfarenheter ofta kemikalier som saknar de varningar som EU kräver av ämnen som är farliga för hälsan. Köparen känner inte nödvändigtvis till att ett visst ämne är farligt och endast avsett för professionellt bruk, säger Marilla Anttila, som är chef för kemikalieövervakningen i Finland.

Också på olika diskussionsforum på nätet förekommer tips på butiker som säljer borax till privatpersoner.

Att importera CMR-klassade kemikalier för konsumentbruk är inte tillåtet och det är också förbjudet att beställa dem för eget, privat bruk. CMR står för cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen. Borsyra förekommer i sin tur i låga haltigheter i exempelvis linsvätskor.

Tukes uppmanar barn och föräldrar till att undvika borax, borsyra och andra kemikalier som klassificerats som farliga.

I stället för linsvätska eller borax föreslår Tukes att man tillverkar slajm av ätbara ingredienser såsom potatismjöl, majsstärkelse, yoghurt, vatten och karamellfärger. Också färdigt slajm som säljs i olika butiker borde vara ofarligt.

Läs mera om slajm:

Slime utan recept

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning