Se bilderna från ceremonin - Viking Lines nya fartyg firade kölsträckning

Kölsträckningen ägde rum på skeppsvarvet i Shanhgai i Kina. Bild: Viking Line

Byggandet av Viking Lines nya fartyg Glory framskrider enligt tidtabellen. I dag var det dags för kölsträckningen på skeppsvarvet i Kina och 2021 inleds trafiken på rutten Åbo-Stockholm.

Kölsträckningsceremonin är en gammal skeppsbyggartradition, där man placerar ut mynt under fartygets köl för att ge lycka under byggandet. Under ceremonin lyfts fartygets första sektion på plats i varvets byggnadsdocka, där mynt placerats ut ovanpå kölblocken.

När fartyget är klart för sjösättning tar man tillvara lyckoslantarna som svetsas samman som en del av masten.

Viking Lines nya klimatsmarta kryssningsfartyg har väckt ett stor intresse. Den namngivningstävling som ordnades i april gav upphov till mer än 22 000 namnförslag. Från och med december 2019 är det möjligt att börja boka resor med det nya fartyget.

Ceremonin symboliserar skeppets födelse; den första byggsektionen är klar och man börjar foga ihop de övriga sektionerna med den. Bild: Viking Line

Här är lyckomynten. Bild: Viking Line

Läs också:

Nu är det klart: Viking Lines fartyg ska heta Viking Glory

Estelle eller Lady? Vad ska Vikings Lines nya kryssningsfartyg heta? Nu är tio förslag i final

Svårt välja namn på Viking Lines fartyg: "Rödluvan låter lite vintrigt"

2021 inleds trafiken på rutten mellan Åbo och Stockholm. Bild: Viking Line

Färdigställs i slutet av 2020

Sätts i trafik i början av 2021 på rutten Åbo–Åland–Stockholm

Passagerarkapacitet: 2 800 personer

Hytter: 922

Besättning: cirka 200 personer

Längd 222,6 meter, bruttodräktighet 63 800 ton

Fraktkapacitet: 1 500 filmeter

Isklass: 1 A Super

Bränsle LNG (flytande naturgas)

Byggs i Kina på Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd:s varv

Samarbetspartner: Wärtsilä, ABB Marine, Kone, Koncept Stockholm, Deltamarin, Almaco m.fl.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning