SDP:s Lindtman: En utsläppsfri välfärdsstat är nyckeln till framgång

Torsdagen var SDP:s dag på Finlandsarenan. Från vänster: familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, organisationsexpert Jussi Kukkola, SDP-riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman, kommunikationsansvarig för De ungas agenda 2030-grupp Sofia Savonen, riksdagsledamot Eveliina Heinäluoma, ordförande för Europaunga Iiris Asunmaa, medlem i partistyrelsen Matias Mäkynen och ordförande för Finlands studentkårers förbund Sanni Lehtinen. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet, Finland som en utsläppsfri välfärdsstat och feministisk utrikespolitik var teman på SDP:s partidag på Finlandsarenan i Björneborg.

Det gassande solskenet lockade gott om åhörare till SDP:s partiprogram på Finlandsarenan på torsdagsförmiddagen. Det var bekanta teman som lyftes upp på agendan under de fem minuter långa talturerna som tilldelades de åtta paneldeltagarna. Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru passade på att lyfta fram vikten av en avgiftsfri utbildning på andra stadiet och en utvidgad läroplikt. Hon poängterar att det är viktigt för att man på sikt ska kunna höja sysselsättningen.

Jussi Kukkola från SAK-unga lyfte å sin sida fram att 60 000 arbetstillfällen under de senaste åren försvunnit bland de som enbart har en grundutbildning.

– Det är till allas fördel att så många som möjligt får jobb.

Antti Lindtman, ordförande för SDP:s riksdagsgrupp lyfte fram vikten av att Finland blir en utsläppsfri välfärdsstat.

– Ju längre vi skjuter upp det desto dyrare blir det. Min tes är att det att vi blir utsläppsfria hänger ihop med välfärden och att Finland blir framgångsrikt också i framtiden.

Nyinvalda riksdagsledamoten Eveliina Heinäluoma betonade möjligheterna med en feministisk utrikespolitik men sade samtidigt att det inte är frågan om något nytt fenomen, även om termen är ny.

– Trots att svenskarna deklarerat att de är först i världen med att införa en feministisk utrikespoltik är det frågan om för oss gamla bekanta värderingar. Jämlikhet, att respektera mänskliga rättigheter och rättsstaten har varit en del av vår politik redan länge. I dagens instabila värld finns en allt större efterfrågan på dessa frågor.

Matias Mäkinen från Vasa valkrets, som ersätter Jutta Urpilainen i riksdagen om hon blir EU-kommissionär talade om vikten av att förnya socialskyddet.

– Dagens bidragssystem är för splittrat, lösningen är ett allmänt bidrag.

Han anser ändå till skillnad från Sanni Lehtonen, ordförande för studentföreningen Suomen Ylioppilaskuntien liitto att bidraget bör vara villkorat.

En av de frågor som regeringen fått mest kritik för är den om hur man ska lyckas höja sysselsättningen till 75 procent.

Både Kiuru och Lindtman betonar vikten av att få med de partiellt arbetsföra i arbetslivet.

– Om vi verkligen ska nå målet måste allt fler fås ut i arbetslivet, också de som inte kan jobba heltid. Det här är under beredning och snart kommer resultaten att synas, säger Lindtman.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning