SDP:s första fyra EU-kandidater vill ge mer beslutanderätt åt EU – Rinne tror mer på medlemsländernas samarbete

Socialdemokraterna presenterade sina fyra första kandidater i EU-valet: Kaisa Penny, Mikkel Näkkäläjärvi, Miapetra Kumpula-Natri och Tuulia Pitkänen. Bild: SPT / Erik Sandström

Socialdemokraterna ställer upp Miapetra Kumpula-Natri, Mikkel Näkkäläjärvi, Kaisa Penny och Tuulia Pitkänen som kandidater i vårens EU-val. Antti Rinne har annan syn på EU:s maktbalans än kandidaterna.

Finland har en unik chans att påverka EU-politiken som ordförandeland, enligt partiordförande Antti Rinne (SDP).

– Det är strax efter vårens EU-val och kommissionen har knappast hunnit bildas ännu. Finland har bättre chanser att göra sin röst hörd i EU än kanske någonsin tidigare, sade Rinne då partiet presenterade sina fyra första kandidater inför EU-valet i maj.

Socialdemokraterna vill lyfta fram unionens sociala aspekter, som gäller jobb och utbildning.

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lyfte i sitt tal om unionens tillstånd fram samarbetet med Afrika som ett av de viktigaste målen för EU. Rinne är inne på samma linje.

– Global uppvärmning i samband med enorm befolkningstillväxt kan leda till väldigt stora problem inom en snar framtid, så vi måste ta itu med problemen nu, säger Rinne.

SDP:s europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri ställer upp för omval i EU-valet på våren. Hon vill fortsätta arbeta för att gemensamma digitala bestämmelser inom EU. Bild: SPT / Erik Sandström

Digitala direktiv skapar jobb

Partierna får ställa upp 20 kandidater i EU-valet och på fredagen presenterade socialdemokraterna sina första fyra kandidater. Europarlamentariker Miapetra Kumpula-Natri ställer upp för omval. De andra kandidaterna är Socialdemokratisk ungdoms ordförande Mikkel Näkkäläjärvi, Kalevi Sorsa-fondens verksamhetsledare Kaisa Penny och Tuulia Pitkänen, generalsekreterare för de europeiska socialdemokratiska ungdomsföreningarnas takorganisation i Bryssel.

– Finland är ett litet land och i EU måste vi fokusera på de frågor som är viktiga, säger Kumpula-Natri.

Kumpula-Natri lyfter fram digitalisering, arbete och klimatet som viktiga frågor och hon har själv arbetat bland annat med direktivet om att slopa roamingavgifter och avgifter för utlandssamtal inom EU.

– Beslutet att slopa roaming-avgifterna syns i medborgarnas vardag och samtidigt har det också lett till investeringar och nya arbetsmöjligheter, säger Kumpula-Natri.

Kandidaterna på annan linje än Rinne

Gemensamt för kandidaterna var en vilja att öka EU:s handlingskraft.

– Ministerrådet borde låta EU göra mera i utrikespolitiken. Det är frustrerande ibland hur ett enskilt medlemsland kan hålla hela unionen som gisslan, säger Kumpula-Natri.

Enligt Mikkel Näkkäläjärvi har EU lyckats hitta lösningar när de har haft befogenheter och han ondgör sig över politiker som skyller på EU för landets problem, men samtidigt inte ger unionen makt att göra någonting åt saken. Tuulia Pitkänen vill att EU ska trygga kvinnors rättigheter också i konservativare länder, medan Kaisa Penny säger rakt ut att hon är federalist och vill se en mer politisk union.

Europas socialdemokratiska ungdomsföreningars takorganisations generalsekreterare Tuulia Pitkänen ställer upp i EU-valet för SDP. Enligt Pitkänen måste EU starkare skydda kvinnors rättigheter. Bild: SPT / Erik Sandström

Antti Rinne är däremot inte så förtjust i att minska medlemsländernas makt till förmån för EU.

– Utgångsläget är att medlemsländerna borde samarbeta mera, inte att öka EU:s byråkratiska makt, säger Rinne.

Den nuvarande kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har haft en tydligare politisk linje än sina föregångare, eftersom han är vald av de politiska partierna i EU-parlamentet som Europeiska folkpartiets (EPP) "spitzenkandidat". Antti Rinne är själv skeptisk till förfarandet.

– Under förra valet kom socialdemokraternas kandidat Martin Schulz till Finland för att göra kampanj, men det väckte inte mycket intresse bland vanliga människor. Det skulle vara klart bättre att medlemsländerna skulle få välja kandidat.

Tidigare har medlemsländerna valt sin kandidat för EU-kommissionen och det har varit upp till parlamentet att godkänna kandidaten. Enligt Rinne är det bättre om medlemsländerna tillsammans gör upp EU:s linje.

– Men det innebär inte att jag skulle försöka stoppa spitzenkandidat-förfarandet om parlamentet går in för det, säger Rinne.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning