SDP vill sänka dagisavgiften ännu mer än regeringen, och skärpa skatter på höga inkomster

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Det största oppositionspartiet SDP presenterade sin skuggbudget på tisdagen, och fokuserar på att minska inkomstskillnader. Det sker med skärpt skatt i övre ändan och höjda bidrag och pensioner.

Precis som tidigare kräver SDP att den nedskärning i semesterpengarna som gjordes för att finansiera konkurrenskraftsavtalet ska backas.

– Folk har kunnat leva med att det skärs ner under dåliga tider. Men inte med att alla inte deltar då tillväxten ökar igen, säger riksdagsledamot Krista Kiuru (SDP).

Utöver en återbetalning av semesterpengarna, som enligt konkurrenskraftsavtalet skulle naggas också nästa år och 2019, vill SDP återinföra indexhöjningar på sociala bidrag och dubblera regeringens höjning av garantipensionen.

Andra utgiftsposter som SDP skulle satsa mera på är antalet utbildningsplatser. Partiets förslag om att höja ålder för läroplikten med ett år, för att täcka inträdet till andra stadiet, står också kvar, likaså subjektiv rätt till dagvård.

SDP vill sänka dagvårdsavgifterna ännu mer än vad regeringen gör.

– Vi är nöjda med att regeringen sänker dagvårdsavgifterna, men vi vill åtgärda de fel som fortfarande finns i modellen, där alla med låga inkomster inte omfattas i lika hög grad av gratis dagvård, säger partiordförande Antti Rinne.

Det gäller till exempel ensamförsörjare, som i SDP:s modell skulle ligga på nollavgift i högre grad än regeringens. Det skulle kosta 38 miljoner mer, beräknar SDP:

Intäkterna för att finansiera skuggbudgetens tilläggsanslag skulle komma delvis från skatter, till exempel skärpt inkomstskatt för dem som tjänar över 90 000, och delvis från att använda pengar som finns i statsorganisationers balansräkning, närmare bestämt hos jubileumsfonden Sitra och i Finlands bank.

SDP har årligen föreslagit att pengar som finns i balansräkningarna ska sättas i rullning, men preciserar att de inte ska brännas på löpande kostnader.

– Principen är att engångssummor ska användas på engångssatsningar. En sådan satsning är att reparera mögelskolor.

SDP skulle också backa sänkningen i arvsskatten och införa en skärpt skatt på utdelning från olistade bolag.

Men 20 miljoners tilläggssatsning och ett program för bekämpning av grå ekonomi och skatteflykt beräknar SDP få in totalt 300 miljoner, varav 200 miljoner är från bekämpning av grå ekonomi.

Oppositionspartiernas uppskattningar av hur mycket intäkter som kan fås från bekämpning av grå ekonomi varierar kraftigt. SFP uppskattar till exempel att en 20 miljoners satsning kan ge intäkter på 70 miljoner, och De gröna uppskattar att en satsning på 8 miljoner ger intäkter på 130 miljoner.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning