SDP vill att kommunerna betalar mer och passagerarna mindre i huvudstadsregionens kollektivtrafik

HRT:s biljettintäkter har minskat markant under coronapandemin. Bild: HRT/Lauri Eriksson

Finansieringen av huvudstadsregionens kollektivtrafik vållar huvudbry. Biljettintäkterna har minskat dramatiskt och samtidigt höjs röster för att kommunerna borde skjuta till mer pengar. SDP vill permanent ha större andelar så att biljettpriserna kan sänkas i framtiden. En tillfällig lösning är tänkbar, anser SFP.

SDP i Helsingfors föreslår i en motion att medlemskommunerna i Helsingforsregionens trafik (HRT) i allt högre grad ska täcka kostnaderna för kollektivtrafiken så att biljettpriserna sänks. SDP:s förslag är tänkt ur ett längre perspektiv. SDP vill också slopa tidsfönstret för seniorrabatten i kollektivtrafiken som gäller mellan klockan 9 och 14 så att rabatten skulle gälla under dygnets alla tider för dem som fyllt 70 år.

– Det handlar om effektiv resursanvändning. Ju bättre kollektivtrafik vi har, desto mindre utsläpp. För oss är det här en rättvisefråga och en ekologisk fråga, säger fullmäktigeledamot Thomas Wallgren (SDP).

Kommunernas ekonomier är ganska ansträngda. Hur ska deras andelar kunna ökas i HRT:s budget?

– Offentliga sektorn är inte fattig. Finland har råd med allt som är viktigt, men då måste medborgarna ställa upp för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken är en lönsam investering på längre sikt. Det handlar om prioriteringar, säger Wallgren.

Antalet passagerare har under coronapandemin minskat med 70 procent i huvudstadsregionens kollektivtrafik. HRT:s årliga budget är 700 miljoner euro. I normala fall utgör kommunernas andelar hälften av summan och biljettintäkterna står för den andra hälften. Det finns uppskattningar om att biljettintäkterna i år kan vara 250 miljoner euro mindre än budgeterat.

I mitten av september gav Helsingfors stadsstyrelse ett utlåtande där man föreslår att HRT:s ekonomi måste fås i balans med ökade kommunandelar, men att de ökade kommunandelarna ska vara en tillfällig lösning.

– En höjning av biljettpriserna är den sista utvägen. Jag är för en tillfällig höjning av HRT:s kommunandelar, men inte på längre sikt som SDP föreslår. Vi gör stora investeringar i kollektivtrafiken som kräver resurser. Sett ur ett internationellt perspektiv har vi ganska rimliga biljettpriser – speciellt när det gäller periodbiljetter, säger SFP:s stadsstyrelsemedlem i Helsingfors, Marcus Rantala.

Sirpa Hertell är De grönas styrelsemedlem i HRT för Esbo. Hon tror inte på ekvationen med att på längre sikt öka kommunernas andelar.

– Att sänka biljettpriserna kan inte på längre sikt ske på bekostnad av att man höjer kommunernas andelar. I Esbo har vi gått in för att man tillfälligt kan öka den kommunala andelen i HRT:s budget, men så att vi håller oss på en nivå där andelen av budgeten utgör ungefär 50 procent.

Kommunernas andel i HRT:s budget bestäms utifrån antalet passagerare i respektive kommun. HRT har nu fått statligt stöd på 60 miljoner euro för att täcka bortfallet av biljettintäkter, men hur stor summan blir nästa år är oklart.

– Jag anser att det inte finns fog för att höja biljettpriserna eller att skära ner utbudet i kollektivtrafiken, säger Hertell. …

Esbo stad föreslår att resurserna för kollektivtrafiken årligen ska skäras ner med 4 miljoner euro under fem års tid, men staden har gått in för att hålla sin andel i HRT:s budget på samma nivå nästa år. Vad som händer från och med 2022 är oklart.

– Vi lever i stor ovisshet när det gäller finansieringen av kollektivtrafiken, säger Hertell.

Läs också:

HRT tvunget att dra åt svångremmen – lägger ned busslinjer i södra Helsingfors

Färre bussar och tåg, nya rutter på Drumsö – så kör HRT med vintertidtabeller

Distansjobbet har förändrat resandet – men HRT:s kris löses inte med höjda biljettpriser

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning