SDP vill att alla lär sig svenska

Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

Finlands svenska socialdemokrater jobbar tillsammans med finska partikamrater för att stärka det svenska i Finland.

FSD, SDP och Sture-Christian Eklund (HBL Debatt 5.4) har samma målsättning, att finskspråkiga ska lära sig svenska i tal och skrift. Eklund fokuserar på studentsvenskan, och där har ju SDP:s ordförande Antti Rinne öppnat för att utvärdera om det behövs flera obligatoriska ämnen i studentexamen.

Det vi vet om språkinlärning är att ju tidigare man börjar desto lättare är det. Därför drev den socialdemokratiska utbildningsministern Jukka Gustafsson igenom en tidigareläggning av B1-språket och utbildning av språkbadslärare. SDP motsatte sig medborgarinitiativet om att slopa den obligatoriska skolsvenskan och regeringens språkförsök. SDP:s målsättning är att förbättra kunskaperna i svenska genom mera språkundervisning.

Finlands svenska socialdemokrater jobbar tillsammans med finska partikamrater för att stärka det svenska i Finland och trygga de språkliga rättigheterna.

Hildur Boldt verksamhetsledare, Finlands svenska socialdemokrater

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning