SDP siktar på snabb tidtabell, samlades i riksdagen med munterhet: "Vi ryms inte längre in i grupprummet"

Den nya riksdagens åldertalman Erkki Tuomioja och partiordförande Antti Rinne med kaffe och kaka. Att gruppen inte rymdes in i sitt gamla grupprum väckte munterhet bland ledamöter. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Antti Rinne håller fast vid en snabb tidtabell för sonderingen - kan ha regeringsbasen klar för sig den 3 maj.

Riksdagsgrupper som växer efter val kan stöta på ett angenämt problem, och det är att man inte längre ryms in i sitt tidigare grupprum. SDP:s grupp konstituerade sig därför nere i riksdagens auditorium, med kaffe och tårta.

SDP:s ordförande Antti Rinne, som med all sannolikhet väljs till regeringssonderare om en dryg vecka, preciserade en måltidtabell på torsdagen.

Enligt den publiceras sonderingsfrågorna redan samma fredag som sonderaren formellt utses, alltså den 26 april. Partierna skulle få några dagar på sig att svara på dem - och målet är att en regeringsbas kunde klarna redan en vecka senare, fredagen den 3 maj.

– Efter valborg analyserar vi svaren och för ytterligare diskussioner, så att vi skulle kunna inleda de verkliga regeringsförhandlingarna den 6 maj.

Nytt längdrekord i SDP:s grupp? Den färska riksdagsledamoten Johan Kvarnström från Raseborg verkar klå Vandabon Antti Lindtman i kroppslängd. Timo Harakka och Hussein al-Taee kollar om det kan stämma. Bild: Sylvia Bjon

Antti Rinne har redan tidigare sagt att det optimala är om regeringsförhandlingarna kan avslutas före utgången av maj, eftersom de nya ministrarna då skulle få tid på sig att förbereda sig för EU-ordförandeskapet. Finland tar över EU-ordförandeskapet den 1 juli.

Rinne medger att tidtabellen är sträng och inte håller för mycket misslyckanden – men därför vill han ännu höra vad andra partier har för synpunkter om den preliminära tidtabellen, som inte är huggen i sten, säger han.

Något särskilt antal ministrar går Rinne inte in på, utan anser att mängden ska vara den som behövs för att sköta alla ärenden. Könsfördelningen ska vara så att det är minst 40 procent kvinnor eller män, anser Rinne.

Tolkar att Centern är beredd på vissa villkor

Centerns partistyrelse signalerade tidigare att väljarna försatt partiet i opposition, men gick samtidigt ut med sina villkor för regeringsmedverkan.

Rinne tolkar signalen som att dörren inte är stängd.

– Rubriken på pressmeddelandet sade att de är på väg mot opposition, men på slutet lät det som att vissa villkor bör uppfyllas för regeringsmedverkan. Mitt intryck är att partiet på vissa villkor är berett att vara i regeringen.

Samlingspartiet är också möjligt.

– SDP har alltid haft duster om ekonomiska frågor med Samlingspartiet, och sedan hittat ett gemensamt sätt att ta sig framåt.

Sannfinländarnas partiarbetare Matti Putkonen gick på torsdagen ut med ett uttalande om att Sannfinländarna skulle vara uteslutna i förväg.

- Finländarna strömmade till valurnorna för att kunna byta riktning på politiken. De visste inte, att man i kabinetten kommit överens om att lämna Sannfinländarna utanför regeringen, skrev Putkonen.

Rinne säger att sonderingsfrågorna gäller alla partier och alla ska svara.

– Alla partier står på precis samma linje när svaren bedöms, säger Rinne.

Grupper konstituerar sig

SDP:s riksdagsgrupp omvalde Antti Lindtman till gruppordförande, med Johanna Ojala-Niemelä och Suna Kymäläinen som vice ordförande.

SDP:s kandidat för talmansposten - i praktiken tillfälligt - är enligt tidigare mönster den största gruppens partiledare Antti Rinne. Också för fyra år sedan var Juha Sipilä talman tills regeringen var bildad och personvalen gjordes på nytt.

Samlingspartiets riksdagsgrupp omvalde Kalle Jokinen till gruppordförande. Mia Laiho, Jukka Kopra och Ben Zyskowicz valdes till vice ordförande.

Tidigare talman Paula Risikko är gruppens talmanskandidat. Nästa onsdag väljer riksdagen talmän, som i praktiken blir tillfälliga fram tills regeringen och ministerposterna är klara och den slutliga talmanstrion väljs.

Alla riksdagsgrupper har ännu inte haft möte, utan åtminstone Centern, De gröna, SFP och Vänsterförbundet konstituerar sig nästa vecka.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning