SDP och Samlingspartiet bjuder på längsta listorna inför kommande val – Sannf har svårt att få kandidater i de svenskspråkiga områdena

Sannfinländarnas partisekreterare Arto Luukkanen säger att partiet framöver måste satsa mer på att nå ut även till svenskspråkiga. Arkivbild.: Bild: Sofia Westerholm/SPT

1 633 kandidater. Det är det högsta kandidatantalet ett parti lyckats samla ihop inför det kommande välfärdsområdesvalet.

Statsministerpartiet Socialdemokraterna (SDP) meddelar om den längsta kandidatlistan inför Finlands första välfärdsområdesval i slutet av januari.

Partiet ställer upp totalt 1 633 kandidater runtom i landet. I 15 av 21 områden lyckades man få ihop till fulla kandidatlistor.

Tätt därefter kommer oppositionspartiet Samlingspartiet, som också varit landets mest populära parti i de senaste partimätningarna. Samlingspartiet ställer upp 1 629 kandidater.

Fulla kandidatlistor i alla områden skulle innebära 1 711 kandidater. Eftersom Samlingspartiet har ingått valförbund på flera håll har man i princip nått fulla listor på alla håll, trots att det egna kandidatantalet inte riktigt når dit.

Så gick det för regeringspartierna

Regeringspartiet Centern säger sig vara nöjt över sina närapå 1 500 kandidater.

Partiet noterade regionala skillnader i jakten på kandidater. På en del håll lyckades man inte samla ihop till fulla kandidatlistor, på andra håll tvingades man säga nej till en del intresserade.

Regeringskumpanen Vänsterförbundet landar på ett kandidatantal som är aningen lägre, kring 1 180 kandidater. Enligt partisekreterare Mikko Koikkalainen fylldes kandidatlistorna i sju områden.

– Fördelningen mellan kvinnor och män är jämn bland kandidaterna. Och ser vi till åldern så har intresset varit störst bland personer i åldersgruppen 40-50 år, säger han.

Endast 8 procent av partiets kandidater är under 30 år gamla.

Svenska folkpartiet går till val med 306 kandidater runtom i landet. Partiet hade som mål att nå en jämn könsbalans mellan kandidaterna, vilket också lyckades. 50 procent av kandidaterna är män, 50 procent kvinnor. Andelen kandidater under 30 år är något högre än för exempelvis Vänsterförbundets del, totalt 11 procent.

Det femte regeringspartiet De Gröna går till val med 1 073 kandidater. 59 procent av dem är män, 41 procent kvinnor och övriga 1 procent. Intresset för att kandidera har varit störst bland personer i åldern 36-45 år, och totalt 13 procent av kandidaterna är under 30 år.

Oppositionens kandidater

Oppositionspartiet Rörelse Nu har från början motsatt sig vårdreformen i den form den nu förverkligas. Partiordförande Harry Harkimo har tidigare kommenterat att man gör det bästa av valet och hoppas på en plats i nästa regering så att man kan bygga om modellen.

Rörelse Nu ställer upp 350 kandidater i alla 21 områden. Harkimo säger sig vara mycket nöjd över kandidatantalet, eftersom det är partiets första val där man lyckats nå ut till folk i hela landet.

Oppositionspartiet Kristdemokraterna går till val med omkring 940 kandidater, ett antal partiordförande Sari Essayah säger sig vara nöjd med. I två områden har partiet lyckats samla ihop till fulla listor och i fyra områden har man beslutat att ingå valförbund.

Sannfinländarna har samlat ihop 1 552 kandidater, och kandidatlistorna fylldes i totalt 9 områden. Partisekreterare Arto Luukkanen är relativt nöjd, men säger att det var en utmaning att få ihop kandidater i svenskspråkiga områden.

– Det är mycket intressanta områden för oss och det finns potential i de områdena. Nu måste vi helt enkelt se till att bättre nå ut även till svenskspråkiga, säger han.

Socialdemokraterna: 1 633.

Samlingspartiet: 1 629.

Sannfinländarna: 1 552.

Centern: knappt 1 500.

Vänsterförbundet: kring 1 180.

De Gröna: 1 073.

Kristdemokraterna: kring 940.

Rörelse Nu: 350.

Svenska folkpartiet: 306.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning