SDP och FSD undandrar sig sitt ansvar

FSD måste kunna stå på sig! Den obligatoriska svenskan är oumbärlig om det svenska språket skall kunna överleva i Finland.

Tack Hildur Boldt för svaret (HBL Debatt 6.4) på min insändare (HBL 5.4). Naturligtvis fokuserar jag på studentsvenskan, eftersom HBL:s redogörelse (11.3) för resultatet av sin valkompass den dagen enbart handlade om den. Partierna skulle ta ställning till påståendet "Obligatorisk svenska ska återinföras i studentskrivningarna". SDP svarade entydigt: "Ingen åsikt".

I debatten har Boldt och Antti Rinne försökt komma undan det faktum att FSD och SDP är synnerligen osäkra på om de vill återinföra studentsvenskan. Boldt har slagit in öppna dörrar genom att dra fram en massa annat som kunde stärka det svenska i Finland och Rinne genom att säga att det måste utvärderas huruvida det behövs flera obligatoriska ämnen i studentexamen. Han säger inte ens att svenskan i denna utvärdering skall stå i främsta rummet. Det borde den göra, för vilka andra ämnen skulle vara viktigare?

Rinnes uttalande är kanske förståeligt. Han siktar på statsministerposten och vill hålla ryggen fri ifall majoriteten av de andra finskspråkiga regeringsförhandlarna skulle vara emot att återinförandet av den obligatoriska svenskan skrivs in i regeringsprogrammet. Däremot är Boldts skriverier inte acceptabla, för alla dessa andra åtgärder svenskan till fromma som hon tar upp kan inte motivera de finskspråkiga gymnasisterna att ta svenskan på allvar om deras kunskaper i svenska aldrig behöver ställas på ett verkligt prov.

FSD måste kunna stå på sig! Den obligatoriska svenskan är oumbärlig om det svenska språket skall kunna överleva i Finland. Här är Socialdemokraternas ansvar stort för det var de som för femton år sedan slopade den obligatoriska svenskan med förevändningen att det skulle vara ett experiment som skulle avslutas ifall resultatet inte blev tillfredsställande.

Sture-Christian Eklund Helsingfors

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning