SDP-ledamot: Strafflagen skyddar inte sexuellt utnyttjade barn

Riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä vill skärpa strafflagens bestämmelser om sexuellt utnyttjande av minderåriga barn.Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä (SDP) har lämnat en lagmotion för att precisera strafflagens bestämmelser om sexuellt utnyttjade minderåriga barn.

Bakgrunden till lagmotionen är ett fall där en 22-årig man utnyttjade en 10-årig flicka sexuellt. Högsta domstolen beslöt nyligen att inte bevilja prövningstillstånd i fallet. Den 22-årige mannen har dömts till tre års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande i tingsrätten och hovrätten, trots att åklagaren hade yrkat på straff för grov våldtäkt. Domstolarna ansåg att det inte handlade om våldtäkt då mannen inte hade använt våld och barnet inte hade sagt ifrån.

Professor emerita Terttu Utriainen vid Lapplands universitet sade i en intervju till Yle att domstolarnas bedömningar av fallet slungade Finland tillbaka till 1700-talets straffrättsliga resonemang.

– Jag anser att lagstiftningen inte är tidsenlig på denna punkt. Det går inte att väga in bedömningar av barns samtycke då vi talar om sexuella brott, säger riksdagsledamot och vicehäradshövding Johanna Ojala-Niemelä (SDP).

Ojala-Niemelä vill ändra strafflagen så att andlig omognad vägs in som ett nytt kriterium i den juridiska bedömningen av våldtäkter och sexuella brott. Enligt Ojala-Niemelä kunde man på detta sätt understryka att ett barn inte har den mognad som krävs för att ge sitt samtycke till sexuellt umgänge, vilket skulle ha straffrättsliga konsekvenser.

– Som lagstiftare så kan jag inte nöja mig med att kritisera domstolarnas tolkning av lagen utan jag måste vidta åtgärder för att ändra på lagstiftningen, säger Ojala-Niemelä.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00