SDP kan ta draghjälp av ministrar i välfärdsområdesvalet

I och med de nya välfärdsområdena skapas en ny förvaltningsnivå där det fattas beslut om social- och hälsovården och räddningsväsendet. – Vi måste klara av att förklara för människor vad välfärdsområdesvalet handlar om och vad väljarna röstar om, säger Socialdemokraternas partisekreterare Antton Rönnholm. Bild: KARL_VILHJALMSSON

Socialdemokraterna och Samlingspartiet siktar på fulla kandidatlistor i välfärdsområdesvalet i januari.

Partier och valmansföreningar har tid till mitten av december att ställa upp kandidater i Finlands första välfärdsområdesval, och förberedelserna är i full gång.

– Kandidatnomineringen är som intensivast och det ser mycket bra ut. Vi kan se ett utbrett intresse runtom i Finland, säger Samlingspartiets partisekreterare Kristiina Kokko.

Om man ser på hela landet fick Samlingspartiet flest röster i kommunalvalet i juni. Kokko säger att partiets mål är att ställa upp fulla kandidatlistor i alla regioner i välfärdsområdesvalet.

Antalet kandidater som ett parti ställer upp i valet får vara högst 1,25 gånger så stort som antalet ledamöter som ska väljas in i välfärdsområdets fullmäktige. Maximiantalet kandidater för hela Finland är således cirka 1 700 per parti.

–  I nuläget har vi fått ihop ungefär hälften av kandidaterna, säger Kristiina Kokko.

Samlingspartiets partisekreterare Kristiina Kokko säger att partiets mål är att ställa upp fulla kandidatlistor i alla regioner i välfärdsområdesvalet. Arkivbild. Bild: Erik Sandström/SPT

SDP har redan 1 100 kandidater

Även statsministerpartiet Socialdemokraterna (SDP) har som mål att ställa upp fulla kandidatlistor i alla välfärdsområden. SDP:s partisekreterare Antton Rönnholm säger att partiet redan har cirka 1 100 kandidater.

– Det finns stor variation mellan olika områden. I en del områden finns det fler villiga kandidater än det finns platser på listan och sedan har vi några områden där vi har fått ihop cirka en tredjedel av kandidaterna men letar efter fler.

Rönnholm nämner Egentliga Finlands välfärdsområde som exempel på en region där intresset för att ställa upp som SDP-kandidat varit stort och där man redan kommit långt i kandidatnomineringen. I Kajanalands välfärdsområde saknar SDP däremot fortfarande många kandidater.

Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff säger att åtminstone en del av partiets riksdagsledamöter kommer att ställa upp i det kommande välfärdsområdesvalet. – Eftersom också riksdagsledamöter från andra partier ställer upp är det klart att vi spelar med samma regler. Arkivbild. Bild: Henri Forss/SPT

SFP starkt i Österbotten

Svenska folkpartiet (SFP) har ungefär 170 kandidater klara för välfärdsområdesvalet, uppger partisekreterare Fredrik Guseff. Enligt Guseff beror det slutliga antalet kandidater i valet på hur partiets valförbund i olika regioner utformas. Hans uppskattning är att SFP landar på cirka 300 kandidater.

–  Överlag har kandidatnomineringen gått riktigt bra. Det finns naturligtvis en del lokal variation.

I Österbottens välfärdsområde gör bestämmelserna om antalet kandidater att alla som vill knappast kommer att få plats på SFP:s lista, säger Guseff.

–  I Österbotten är många villiga att ställa upp för SFP och våra kandidater har goda möjligheter att bli invalda där. Det kommer att bli ganska trångt på listan.

Förutom i Österbottens välfärdsområde räknar SFP med att göra ett starkt val åtminstone i Östra Nylands välfärdsområde och Västra Nylands välfärdsområde. I de regionerna har partiet över hälften av kandidaterna klara, säger Guseff.

I Egentliga Finlands välfärdsområde är SFP i valförbund med Samlingspartiet. Enligt avtalet mellan partierna ställer SFP upp 15 kandidater i välfärdsområdet. Guseff är säker på att SFP klarar av att fylla kandidatlistan i Egentliga Finland.

Ministrar och riksdagsledamöter ställer upp

Alla tre partier som SPT talat med planerar att ställa upp riksdagsledamöter som kandidater i välfärdsområdesvalet. Antton Rönnholm säger att det är sannolikt att åtminstone en del av SDP:s ministrar kandiderar i valet.

I en enkätundersökning som Stiftelsen för kommunal utveckling publicerade i lördags sade 64 procent av dem som svarat på enkäten att de ogärna ser riksdagsledamöter som kandidater i välfärdsområdesvalet.

På måndagen sade Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet, till SPT att politiker som redan sitter i riksdagen och kommunfullmäktige kan få problem med tidsanvändningen om de väljs in också i välfärdsområdenas fullmäktige.

Pekola-Sjöblom lyfte också fram frågan om hur korrekt det är att vara lokal beslutsfattare samtidigt som man beslutar om de lagar och bestämmelser som styr områden och kommuner.

I somras gick Finland till kommunalval och i januari är det dags för nästa val när de nya välfärdsområdena ska få fullmäktige. Välfärdsområdenas fullmäktige inleder sitt arbete i mars 2022. Arkivbild. Bild: Jean Lindén/SPT

SDP oroligt för lågt valdeltagande

Samlingspartiets Kristiina Kokko tycker att det är bra att riksdagsledamöter också kandiderar i välfärdsområdesvalet. Hon säger att partiet uppmuntrat sina riksdagsledamöter till att ställa upp.

–  Det är bra att det bland kandidaterna finns erfarna beslutsfattare som varit med om att fatta beslut om social- och hälsovårdsreformen, säger Kokko.

Antton Rönnholm påpekar att lagen inte hindrar riksdagsledamöter från att ställa upp i valet och att det i slutändan är väljarna som bestämmer vem som sitter i välfärdsområdenas fullmäktige.

–  Jag tycker det är ytterst viktigt att det finns åtminstone några kandidater som människor röstat på tidigare och litar på så att vi får upp valdeltagandet. Om valdeltagandet blir lågt väcks frågor om valets legitimitet.

Kampanjtiden började den 23 juli.

Kandidatansökningar ska lämnas in till välfärdsområdesvalnämnden senast den 14 december.

Kandidatuppställningen fastställs den 23 december.

Förhandsröstning i Finland den 12–18 januari, utomlands den 12–15 januari.

Den egentliga valdagen är den 23 januari.

I välfärdsområdesvalet väljs fullmäktige till 21 välfärdsområden på fastlandet. I Helsingfors ordnas inget val eftersom staden fortsätter ansvara för sin egen vård och sitt räddningsväsende.

Välfärdsområdenas fullmäktige inleder sitt arbete den 1 mars.

Källa: Justitieministeriet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning