SDP har inte fel i alla svenska frågor

För läsaren är det väldigt oklart vad FSD för närvarande vill och inte vill i denna sak.

Jag tackar Hildur Boldt, verksamhetsledare för Finlands svenska socialdemokrater (FSD) för hennes svar (HBL Debatt 19.3) på min insändare (HBL Debatt 17.3).

Vad jag kan förstå av svaret är SDP inte för ett återinförande av obligatorisk svenska i studentexamen och det var ju det hela min insändare och HBL:s artikel (11.3) handlade om. Men Boldt undviker helt att förklara varför. Att vilja förbättra kunskaperna i svenska genom att öka språkundervisningen, främja språkbad och tvåspråkiga lösningar, tidigarelägga undervisningen i svenska och att satsa på utbildning av språkbadslärare är bra, men inte tillräckligt. Vi måste få våra finskspråkiga gymnasister att ta svenskan på allvar och faktiskt vilja lära sig språket. Det gör de inte med mindre än att de är tvungna att skriva svenska i studentexamen. Det betyder förstås inte att allt det goda som SDP gör för att befrämja svenska språkets bevarande i Finland inte skulle behövas.

Kanske var det en försummelse från HBL:s sida att inte ta in SDP:s kommentar i sin artikel, men nu hade ju Boldt en ypperlig chans att ta in dessa kommentarer i sin insändare och på detta sätt förklara varför SDP inte vill återföra den obligatoriska svenskan och därigenom korrigera den dumhet som gjordes för 19 år sedan under en socialdemokratisk undervisningsminister. Och vad gjorde FSD då för att förhindra detta? För läsaren är det väldigt oklart vad FSD för närvarande vill och inte vill i denna sak. Och den fråga jag ställde i min insändare står fortfarande kvar: Hur kan de svenskspråkiga socialdemokraterna vara så till den grad timida att de fortfarande inte kan få sina finskspråkiga partikamrater att förstå denna för Finland oerhört viktiga sak?

Sture-Christian Eklund Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning