SDP är redo att hantera digitaliseringen

Finland har tack vare en högt utbildad arbetskraft och de gemensamma trygghetssystemen en förmåga att snabbt ta i bruk ny teknologi och öka produktiviteten.

Jag vill tacka Tom Palmberg (HBL Debatt 10.4) för att han lyfter upp frågan om digitaliseringens inverkan på arbetsmarknaden, men vill också rätta till hans fördomar en aning. Som statsministerparti skulle SDP vara exceptionellt väl förberett att möta utmaningarna tack vare partiets omfattande Finland 2030-programarbete där teknologisk utveckling och arbetets förändring varit ett fokusområde.

SDP:s utgångspunkt är att teknologisk utveckling är en möjlighet. Finland har tack vare en högt utbildad arbetskraft och de gemensamma trygghetssystemen en förmåga att snabbt ta i bruk ny teknologi och öka produktiviteten. Därför behöver vi investera i utbildning, forskning och utveckling.

I stora förändringar är det speciellt viktigt att se till att alla hålls med i utvecklingen. Den förändring vi ser i dag med plattformsekonomin och ett mer fragmenterat arbetsliv innebär att arbetsmarknaden, socialskyddet och beskattningen måste förnyas så att de risker som förändringen för med sig inte hopas på de svagaste i samhället och att människors utkomst är tryggad då arbetets former ändras.

Ingen tjänar på att folk måste klä sig i gula västar och bege sig ut på gatorna. Därför vill socialdemokraterna satsa på det livslånga lärandet och en aktiv sysselsättningspolitik som hjälper människor få de nya jobben. Socialdemokraternas förslag till reform av socialskyddet, allmäntryggheten, skulle utnyttja digitaliseringen för att automatisera processer och trygga utkomsten i förändrade livssituationer och göra det lättare att kombinera eller växla mellan jobb, studier och företagande.

Investeringarna i utbildning och forskning, aktiva sysselsättningspolitik och den gemensamma välfärden kräver ett tillräckligt skatteuttag. Men Palmgren behöver inte vara orolig. I Socialdemokraternas grundligt beredda skattelinje tryggas finansiering av den gemensamma välfärden genom att bredda och täta skattebasen. Då fler bidrar kan skattesatserna hållas skäliga. Dessutom har skattesatsen i forskningen visat sig ha liten betydelse för tillväxten eller sysselsättningen. Det viktiga är att skattepengarna används på ett klokt sätt.

Palmgren verkar rädd för arbetsmarknadskonflikter. Socialdemokraterna vill efter de senaste årens konflikter återupprätta förtroendet på arbetsmarknaden. Den finska arbetsmarknaden är flexibel i europeisk jämförelse. Trepartssamarbetet är en styrka i förändring för den gör det möjligt att balansera företagens, arbetstagarnas och statens intressen genom koordinering av lönepolitiken och den ekonomiska och välfärdspolitiken.

Enligt internationella jämförelser är Finlands styrka i den internationella konkurrensen förutom den utbildade arbetskraften stabila och förutsägbara verksamhetsbetingelser. Därför är det viktigt att värna om samhällets sammanhållning, men också att förändringar i beskattningen görs på flera års sikt och investeringar i infrastruktur görs enligt parlamentariskt förankrade långsiktiga planer.

Antton Rönnholm, partisekreterare, SDP

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning