SD kan bli vågmästare i sex av tio kommuner

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Sverigedemokraterna har aldrig styrt en kommun. Nu kan partiet bli vågmästare i drygt sex av tio kommuner – men tomma stolar och blocksamarbeten gör makten svåråtkomlig.

Kommunvalet blev en framgång för Sverigedemokraterna. Partiet får enligt det preliminära valresultatet fler mandat i 244 kommuner, och tappar endast i 16.

I elva kommuner blir man dessutom största parti.

– Vad som händer nu? Det är så mycket som hänger i luften, så jag ser lite olika scenarion framför mig, säger statsvetaren Johan Wänström, som på Linköpings universitet forskar om hur Sveriges kommuner styrs.

– Man hör ju att Moderaterna i vissa kommuner säger att de är beredda att på något sätt diskutera med SD. Och då hamnar man ju i en helt annan situation än man var tidigare.

Stora teoretiska möjligheter

Räknat utifrån de klassiska blocken har Sverigedemokraterna nu en teoretisk möjlighet till en renodlad vågmästarroll i 135 kommuner. I dessa har inget av blocken majoritet, men kan få det med SD.

I ytterligare 47 kommuner kan ett av blocken bilda en majoritet med SD. Att det andra inte kan det beror på att lokala partier valts in i fullmäktige – som i Göteborg där nystartade Demokraterna blev näst störst.

Totalt innebär det att SD kan ta makten med minst ett av blocken i 182 av 290 kommuner, alltså i 64 procent av dem.

– Jag tror att man i flertalet kommuner ändå inte är beredda att gå så långt. Den ena anledningen är förstås att man tycker att det är ett för stort ideologiskt avstånd till SD, säger Johan Wänström.

Den andra anledningen är att kommunalpolitiken är väldigt pragmatisk, fortsätter han. Politikerna vill kunna lita på varandra, på att människorna man samarbetar med är regeringsdugliga.

– Jag tror att man i en del kommuner upplever att SD inte är där än, att man inte kan ta med dem som ett tryggt underlag.

Tomma stolar

Sverigedemokraterna har i många fall brottats med att fylla sina stolar i fullmäktige, vilket också lär påverka de andra partiernas samarbetsvilja.

– Det är inte bara frågan om man lyckas fylla stolarna, utan även om man lyckas behålla dem fyllda.

SD gick framåt även i valet för fyra år sedan – men lyckades inte ta makten i en enda kommun. I stället ökade de blocköverskridande styrena kraftigt. I våras styrdes 103 kommuner över blockgränsen, jämfört med 39 före valet 2014.

– Generellt sett är min bild när jag träffat många som varit med i blocköverskridande styren att det fungerat bättre än förväntat, att det fungerat riktigt bra i många fall. Man var i många fall beredda att fortsätta, säger Johan Wänström.

Pragmatisk politik

På många håll lär det krävas koalitioner mellan S och M för att få till en majoritet utan SD.

– De två partierna är inte så olika varandra när det kommer till den kommunala politiken. Den är inte lika starkt präglad av höger/vänster-frågor. Det är väldigt mycket samhällsplaneringsfrågor. De ideologiska tunga fördelningspolitiska frågorna finns inte i kommunerna på samma sätt som i riksdagen.

Den gångna mandatperioden regerade S och M tillsammans i drygt 20 kommuner. Enligt Johan Wänström upplever många politiker i dessa kommuner att det fungerat ganska väl.

– Men sedan kan man fundera på vad det innebär på lång sikt om S och M går ihop och SD blir det överlägset största oppositionspartiet. Är det bra om det saknas tydliga alternativ annat än SD?

Sveriges 290 kommuner står inför olika politiska scenarion när den slutliga rösträkningen är klar. TT har gått igenom några av dessa utifrån den preliminära rösträkningen.

• Rödgrön majoritet: 41 kommuner.

• Alliansmajoritet: 54 kommuner.

I övriga 195 kommuner har inget av blocken egen majoritet. I flera av dessa påverkar lokala partier förutsättningarna. Här är de teoretiska möjligheterna för Sverigedemokraterna (SD):

• SD kan bli klassisk vågmästare, alltså bilda majoritet med antingen de rödgröna eller med alliansen: 135 kommuner.

• SD kan bilda majoritet med ett av blocken, men inte med det andra: 47 kommuner.

• SD kan inte bilda majoritet med något av blocken: 13 kommuner.

(Begreppen "rödgrön majoritet" och "Alliansmajoritet" används här även om kommuner där ett enskilt parti har egen majoritet samt om kommuner där ett eller flera av partierna i blocken inte är representerade.)

Källa: Valnämndens preliminära rösträkning

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning