Scoutrörelsen har övergivit idealen

Bild: Wilfred Hildonen

Det märks att ideal försummats och att scoutverksamheten börjat tappa sin riktning.

Atte Österholm skriver i artikeln "Missnöjda scouter missar dyrt storläger" (HBL 14.7) om kritiken mot de höga deltagaravgifterna till sommarens storläger Roihu 2016 och hur detta strider mot scoutingens ideal. Deltagaravgiften på 225 euro är tydligen för dyrt för många scouter och det kan diskuteras om detta följer något ideal, men det finns flera ideal som inte följs inom scoutingen.

På Finlands svenska scouter rf:s sida står det att "Scouting är en förmånlig hobby [...] öppen för alla, oberoende av språk, kultur och religion", men det finns faktorer som begränsar deltagandet.

Jag har länge varit aktiv i en av huvudstadsregionens största scoutkårer och varit med om olika styrelsemöten inom kåren. Det som jag tydligt märkt är att det finns flera faktorer som påverkar om en ny medlem får komma med i kåren och det märks att vissa ideal redan sedan länge är döda.

Ett exempel är att om en person som vill bli scout inte redan känner någon i kåren eller inte kommer med en vän, anses det att han eller hon knappast kommer att stanna i scouterna. Detta strider mot idealen om gemenskap, tanken om att ingen ska lämnas utanför. En annan faktor som också ofta tas upp är den ansökandes boplats – om hen bor långt ifrån kårlokalerna, såsom ofta i Esbo-trakten där min kår är aktiv, är hen sällan välkommen i kåren.

Det känns fel men jag tvivlar på att min kår är den enda som gör det, och detta tänk kan även noteras i ledningen för de olika scoutorganisationerna. Till exempel Finlands svenska scouter rf – paraplyorganisationen för svenskspråkiga scouter i Finland – verkar blunda för en del av dessa brott mot idealen.

Är då en hög deltagaravgift på ett sommarläger också ett brott mot idealen? Jag tycker det är det. Det är klart att det funnits stipendier att ansöka till Roihu 2016, men de kan aldrig täcka allas behov. Det är klart att det krävs pengar för att organisera ett stort läger, men det är inte ovanligt att scoutläger sponsras av till exempel olika företag. Och det är väl klart att ett sommarläger är en viktig del av hela scoutingen, men just nu följer det inte idealen.

Det märks att ideal försummats och att scoutverksamheten börjat tappa sin riktning. Nu krävs ett starkt ställningstagande från de olika scoutorganisationerna i Finland och riktlinjer om vad som är och inte är i enlighet med scoutingens ideal samt klara åtgärder för att anpassa verksamheten till dessa ideal.

Orolig scout

Undantagsvis tillåts signatur. Red.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03