Schweiziska kvinnor väckte landet med grytlock i natt – strejkar för sina rättigheter

Kvinnorna i Schweiz samlades på gator och tog för att demonstrera för jämställdhet under kvinnostrejken. Bild: Lehtikuva/Stefan Wermuth

De schweiziska kvinnorna strejkar under fredagen. De kräver respekt och jämställdhet.

Kvinnor i hela Schweiz strejkade under fredagen. De uppmanades att lämna sina arbetsplatser, delta i demonstrationer och inte göra hushållsarbete under dagen.

Slagorden för strejken är lön, tid och respekt. Jämställda lönenivåer och ett icke-diskriminerande bemötande är vad kvinnorna i Schweiz efterlyser. 1991 hölls en liknande kvinnostrejk, då med mottot "om kvinnor vill, står allt still". Enligt fackföreningar och medborgarorganisationer har situationen inte förändrats nämnvärt åt det bättre för kvinnorna på 28 år.

Kvinnorna i Schweiz fick rösträtt 1971. Fortfarande innehas 91 procent av alla beslutsfattande positioner i landet av män. Kvinnor är underrepresenterade både i de statliga beslutsfattande organen och i företagsledningarna. Överhuset i det schweiziska parlamentet består av endast 15,2 procent kvinnor och underhuset av 32 procent kvinnor. Representationen på kantonnivå är lika låg.

Demonstrationer och manifestationer under dagens kvinnostrejk

Kvinnostrejken inleddes redan strax efter midnatt natten mellan torsdag och fredag, då kvinnor i bland annat Zürich gick ut på gatorna och höll så kallade grytlockskonserter, alltså smällde med grytlock. Roche Tower i Basel, som är landets högsta byggnad, lystes upp med symbolen för kvinnostrejken under morgonen och i Lausanne brände kvinnor upp bh:n, enligt bland annat tidningarna Blick och Tages Anzeiger.

Under dagen hölls olika program och manifestationer i alla kantoner i olika delar av landet. Det huvudsakliga programmet började klockan 11 då kvinnor uppmanades att sluta arbeta och på olika sätt göra sig hörda på sin arbetsplats. Kvinnorna uppmanades att lämna sina arbetsplatser senast klockan 15.24 för att delta i demonstrationer. Tidpunkten är symbolisk eftersom den står för löneskillnaderna. De schweiziska kvinnorna förtjänar i medeltal 7,7 procent mindre än sina manliga kollegor med samma villkor. Omräknat i tid betyder det att allt arbete en kvinna utför efter klockan 15.24 är obetalt.

Enligt Tages Anzeiger följde tusentals kvinnor strejkuppmaningen och tog åtminstone en längre paus efter klockan 11 i huvudstaden Bern. Där anslöt sig även kvinnliga politiker till de över 10 000 demonstranterna på torget Bundesplatz. Många kvinnliga politiker har dagen till ära klätt sig i violett, som är strejkens färg. Dessutom pryddes parlamentshuset med violett under dagen.

I Zürich stod trafiken stilla kring järnvägstationen under dagen på grund av demonstrationer. Spårvagnstraffiken blockerades med ihopbundna kundvagnar, rapporterar Neue Zürcher Zeitung.

I den privata sektorn har kvinnor hela 8,1 procent lägre löner än männen och 5,9 procent i den offentliga sektorn. Cirka 20 procent av allt arbete som utförs i Schweiz är oavlönat och utför till största del av kvinnor. De sköter till exempel äldre släktingar och barn och har därmed sämre möjligheter till anställningar. Kvinnor jobbar också i allmänhet 29 timmar i veckan med hushållarbete medan samma siffra för män är 17,5 timmar.

Familjevåld och trakasserier är en annan orsak till kvinnostrejken . Blick skriver att 71 procent av alla familjevåldsoffer år 2016 var kvinnor. I medeltal dödas två kvinnor i månaden på grund av familjevåld. 59 procent av alla kvinnor i Schweiz har dessutom upplevt sexuella trakasserier.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning