Schamanismen i Sibirien lever upp

TAR UPP EN BRUTEN TRADITION. Afanasij Fjodorov bär en amulett av silver på bröstet. Den symboliserar kun, solen. Hans pappa var insatt i de schamanistiska traditionerna, men han förde inte över all kunskap på sonen av rädsla för repressalier. Bild: Lotta Härdelin/DN

I ryska Jakutien genomlever den urgamla schamanistiska religionen en renässans. Den tar sig nya former och uttryck, som att välsigna äktenskap. Många ceremonier improviseras fram, eftersom en stor del av kunskapen försvann under sovjettiden.

– Jag behöver en äkta och mäktig schaman. Var kan man boka in sig? Har någon ett telefonnummer? frågar en person på ett nätforum i Jakutsk.

– Jag känner till några väldigt bra. Men de är sällan i Jakutsk, man måste beställa tid långt i förväg. Tack vare dem födde min väninna en vacker dotter, svarar en annan.

Schamanismen är både Sibiriens och världens äldsta religion. Nästan alla sibiriska ursprungsfolk praktiserar någon form av schamanism. På sovjettiden var den förbjuden, nu betraktas den som ett sätt att stärka sin kulturella identitet.

I Jakutsk i östra Sibirien blir det allt populärare att anlita schamaner i olika livssituationer. De anses kunna bota sjukdomar, avhjälpa barnlöshet och rena kropp och själ.

Afanasij Fjodorov är efterfrågad för uppdraget. När vi träder in i kulturhuset i Jakutsk håller han på att välsigna sitt första brudpar för dagen. Den lilla mannen pratar så tyst att man får spetsa öronen för att höra honom. På sitt bröst bär han en amulett av silver. Den symboliserar solen – kun på jakutiska – och skyddar mot onda andar. Rummet doftar rökelse. Flera möbler har utsirade prydnader i form av hästhuvuden och golven är täckta av mattor i hästhud.

STOLTA ÖVER SIN JAKUTSKA KULTUR. För brudparet Svetlana och Vladimir Semjonov var det självklart att bli välsignade av en schaman, inte en präst. Bild: Lotta Härdelin/DN

De goda andarnas förmedlare

Afanasij Fjodorovs jobb är inte att viga. Han vänder sig till de goda andarna för att de ska göra livet lättare för brudparet.

Att anlita en schaman var självklart för bruden Svetlana Semjonova och hennes man Vladimir Semjonov.

– Det är ju vår jakutiska kultur. Vi ville bli välsignade av en algystjyt. Alla gör det nu för tiden, säger Svetlana Semjonova.

Afanasij Fjodorov, som välsignade henne och hennes man, kallar sig alltså inte schaman. Han säger sig vara en algystjyt – en person som bara kommunicerar med goda andar.

– Jag är bara en enkel människa, det enda jag gör är att kalla hit de goda andarna. Riktiga schamaner har ofta genomgått långa sjukdomar för att nå en nivå där man kan röra sig mellan världarna, säger Afanasij Fjodorov.

Bild: Ksf Media

Tre världar

I den schamanistiska trosuppfattningen finns det tre världar: Mellanvärlden som människan kan se, världen ovanför och världen under den. En schaman kan röra sig mellan alla tre världar. Samerna i de nordiska länderna praktiserade schamanism ännu i historisk tid. I dag utövas den fortfarande inte bara i Sibirien utan också i Afrika och Sydamerika. Det är en trosform nästan lika gammal som människan själv, vilket bevisas av att de äldsta hällemålningarna med schamanistiska motiv som har hittats i franska Chauvet och Pech Merle är över 30 000 år gamla.

Under sovjettiden, då religioner var förbjudna, höll schamanismen nästan på att försvinna. I motsats till rysk-ortodoxa kyrkan och islam saknar den institutioner och skriftliga källor och är helt beroende av muntligt berättande. Afanasij Fjodorov har lärt sig en del av sin pappa, men mycket har han varit tvungen att leta fram i arkiv.

– Min pappa var insatt i våra traditioner. Han välsignade folks kor i hemlighet – om det hade uppdagats hade han fått väldigt stora problem. Förföljelserna var svåra, särskilt på 1940-talet. Han berättade en del om traditionerna för mig, men han talade inte om allt han visste. Vissa ritualer har jag lärt mig genom att läsa forskningsrapporter från 1800-talet.

Trosform utan dogmer

Enligt Timur Davletov, forskare i schamanism och doktorand vid Hacettepe universitet i Ankara, har schamanismen överlevt delvis eftersom den saknar dogmer.

– Mycket kunskap gick förlorad under sovjettiden. Men schamanismen är samtidigt en mycket flexibel religion. Där finns ingen idealism eller metafysik, inga trosdogmer, ingen bok som man måste följa. I den schamanistiska trosuppfattningen är människan irrelevant eftersom naturen står över både gudar och människor. Det som är dåligt för naturen är dåligt för människan, man ser det som en realitet och lägger ingen moral i detta. Schamanismen gör heller ingen skillnad på kvinnor och män, man anser inte att det finns någon könsordning. En kvinna kan vara schaman lika väl som en man.

I dagens Sibirien är det vanligt med charlataner som utger sig för att vara schamaner. Enligt Timur Davletov, som själv har forskat i Altajbergen och Jakutien, har det delvis att göra med att schamanismen saknar institutioner.

– Det finns ingen som bestämmer vem som får kalla sig schaman. Men det betyder inte att vem som helst kan gör det. Folk vet vilka som är kunniga. Allt handlar om respekt – och det är bara de bästa som verkligen respekteras.

Schamanismen är ett samlingsbegrepp för en anemistisk trosföreställning där naturen betraktas som besjälad. Världen är indelad i tre våningar: Den mellersta (där människorna bor), den undre och den övre. Schamanen, som kan vara kvinna eller man, är en person som förmår göra resan mellan dessa världar.

Ordet schaman kommer från det evenkiska språket och betyder "den som vet". Evenkerna är ett ursprungsfolk i Sibirien, där schamanismen är utbredd. Den praktiseras även i Afrika och Sydamerika.

Inom schamanismen betraktas världen som dynamisk och gränslös. Vissa anser den vara en världsåskådning i lika hög grad som en religion. Schamanismen missionerar inte och undervisar inte i religiösa ideal. Den betraktar naturen som överlägsen både människor och gudar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning