"Scenkonstens tystnadskultur måste brytas"

Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

En nytillsatt kommission mot sexuella trakasserier ska arbeta mot långsiktig förändring inom scenkonstområdet i Sverige.– Det finns ingen mening med att formulera någonting som bara låter fint, säger kommissionens ordförande Anna Wahl.

Den oberoende gransknings- och åtgärdskommissionen som fackförbundet Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst gemensamt har satt ihop i Sverige tar avstamp i höstens metoo-upprop inom branschen. Det långsiktiga målet är att lägga grunden för en sund och trygg arbetsmiljö på landets scenkonstinstitutioner.

– Det är spännande bransch att fokusera på i det här större uppropet, och det var en av anledningarna till att jag tackade ja till ordförandeskapet. Det finns en synlighet inom scenkonsten som berör många människor, säger Anna Wahl.

På kort sikt ska kommissionen bland annat analysera de bakomliggande orsakerna till det som upplevs som en tystnadskultur när det handlar om sexuella trakasserier inom scenkonstområdet – och föreslå åtgärder för att motverka den.

Presenteras i april

– Jag tror att vi kan göra något slags samling kring vad vi vet och förstår, vilka de första stegen vi måste ta är. Jag tror inte att vi kommer att uppfinna någonting helt nytt, men vi kommer att samla ihop och peka på vad som bör göras så att man lättare kommer i gång med förändring, säger Anna Wahl.

Kommissionens arbete ska redovisas i en rapport i april, men redan nu kan Anna Wahl nämna några troliga slutsatser.

– Det kommer naturligtvis att handla om medvetandehöjning och kunskapshöjning i ämnet, men också metoder för att hantera en situation där alla ser vad som händer men ingen gör någonting. Det är också en ledningsfråga, hur man kan säkerställa att det blir möjligt att säga någonting utan att den enskilda individen får bära hela risken, säger hon.

"Kommer inte att självdö"

Teaterförbundets ordförande Anna Carlson säger att initialreaktionerna från medlemmarna har varit positiva:

– Det här är ingenting som kommer att självdö eller försvinna. Vi måste skapa en förändring på våra arbetsplatser så att det blir en trygg miljö för alla.

Teaterförbundets och Svensk Scenkonsts gemensamma gransknings- och åtgärdskommission består av:

Anna Wahl (ordförande), professor i genus, organisation och ledning och vicerektor för jämställdhet och värdegrund på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Michael Bjerkhagen, verksamhetschef på Stadsmissionen, kyrkoherde i Kungliga hovförsamlingen.

Maria Eka, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm.

Kurt Eriksson, före detta chefsjurist vid Medlingsinstitutet.

Utredningssekreterare Carin Khakee, ämnesråd, kulturdepartementet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning