Scenkonsten måste få behålla samma statliga bidrag 2022 som i år om den skall överleva

Centralförbundet för finlandssvenska teaterorganisationer rf (Cefisto) är mycket oroat över de nedskärningar som föreslås för kulturbudgeten 2022. Kulturfältet har drabbats hårt av coronakrisen, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Att ytterligare skära i kulturbudgeten 2022 skulle göra situationen totalt ohållbar för kulturfältet. Grundfinanseringen från statligt håll måste tryggas så att vi tillsammans kan jobba oss ur denna kris.

Scenkonstfältet måste få behålla samma statliga bidrag 2022 som 2021 om den skall överleva. Nedskärningar skulle dra mattan undan det stora reformarbete som gjorts genom den nya lagen för statsandelar. Institutionerna är fundamentala arbetsgivare för frilansare och teaterfältets grundpelare. Nedskärningar skulle få katastrofala följder och en nedmontering av bildningen i Finland skulle vara ett faktum.

Det finländska samhället behöver konsten och kulturen för att också i framtiden vara välmående, innovativt och framgångsrikt.

Robin Sundberg, verksamhetsledare, Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning