Savon Sanomat: Barnombudsmannen vill minska användningen av smartteknik i skolan

Bild: Mostphotos

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila anser att användningen av smartteknik borde begränsas till ett minimum i de första klasserna i skolan. Det skriver Savon Sanomat.

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila säger att den stora fokuseringen på tekniska apparater i undervisningen kan hämma utvecklingen av läsförmågan, rapporterar Savon Sanomat. Han anser att skolan bör koncentrera sig på undervisning och lärande, så att apparaterna kan tas med som ett redskap i ett senare skede.

Kurttila är också kritisk till praxis där barnens egna apparater tas med till skolan och används som en del av undervisningen. Han påpekar att alla föräldrar inte kan eller vill köpa en smarttelefon till barnet.

Kurttila skulle över huvud taget vilja minska på mängden tekniska apparater i skolmiljön.

Situationen i skolorna beror enligt Kurttila också på det politiska beslutsfattandet och de nationella riktlinjerna, där man har varit alltför okritisk till det digitala.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00