Savon Sanomat: Barnombudsmannen vill minska användningen av smartteknik i skolan

Bild: Mostphotos

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila anser att användningen av smartteknik borde begränsas till ett minimum i de första klasserna i skolan. Det skriver Savon Sanomat.

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila säger att den stora fokuseringen på tekniska apparater i undervisningen kan hämma utvecklingen av läsförmågan, rapporterar Savon Sanomat. Han anser att skolan bör koncentrera sig på undervisning och lärande, så att apparaterna kan tas med som ett redskap i ett senare skede.

Kurttila är också kritisk till praxis där barnens egna apparater tas med till skolan och används som en del av undervisningen. Han påpekar att alla föräldrar inte kan eller vill köpa en smarttelefon till barnet.

Kurttila skulle över huvud taget vilja minska på mängden tekniska apparater i skolmiljön.

Situationen i skolorna beror enligt Kurttila också på det politiska beslutsfattandet och de nationella riktlinjerna, där man har varit alltför okritisk till det digitala.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46