Sätt rätt pris på miljön!

"Det vimlar av missvisande påståenden om hållbarhet. I sista hand handlar det om att vi på många områden saknar entydiga kriterier för vad som är grönt, klimatsmart och hållbart."

Över 40 procent av de "gröna" konsumentprodukter som säljs över nätet är inte alls så miljövänliga som producenten utlovar, visar en undersökning från EU-kommissionen. Det vimlar av missvisande påståe...