Sätt människan före onödiga jaktplan

I stället för jaktplan kan vi höja de lägsta pensionerna över fattigdomsgränsen som regeringen lovat. Vi kunde bekämpa coronaviruset, bygga nya järnvägar.

Paavo Lipponens insändare (HBL Debatt 9.5) var ett eko från det förflutna. Fikar också han efter lukrativa konsultförtjänster? Tyvärr fungerade HBL:s ledare (13.5) som Lipponens megafon.

Att i denna ödesmättade tid slänga tio miljarder euro på 64 jaktplan, plus lika mycket till för service och kompletterande datautrustning, vore grymt cyniskt. Det skulle måhända vara ännu värre än då vi 1992 köpte Hornet-planen. Det sägs att om vi väntat ett par månader skulle det köpet inte ha gjorts. Den ekonomiska djupdykningen hade då börjat, men övermodet från de feta åren dröjde kvar. Man uppskattar att 1990-talets ekonomiska recession skördade 10 000 företag och lika många människoliv. Indirekt fullföljde alltså jaktplanen dess huvuduppgift; att skapa lik.

Staten hade då inte råd att hjälpa drabbade. Tvärtom höjdes skatterna. Enligt de ekonomer som HBL pratat med kan vi nu vänta en ännu svårare kris eftersom den blir global.

Vår skuldbörda närmar sig med fart farliga 100 procent av bnp. Skulle vi trots allt ha råd finns det gott om viktigare hål att fylla och som dessutom skulle stöda sysselsättningen. I stället för jaktplan kan vi höja de lägsta pensionerna över fattigdomsgränsen som regeringen lovat. Vi kunde bekämpa coronaviruset, bygga nya järnvägar såväl till Varkaus, Tammerfors som Åbo, eller göra den befintliga Åbobanan 20 minuter snabbare. Vi kunde dessutom stänga kolkraftverk och göra annat betydelsefullt för miljön. Faktiskt kan allt detta fås i stället för de slutliga kostnaderna för jaktplan som torde bli kring 20 miljarder euro.

Vad är då nyttan med jaktplanen? Ingen är väl enfaldig nog att tro att ryssarna i annat fall anfaller. Ryssland har själv 3 000 lika bra plan att ta till förutom långt effektivare vapen som hastigt riggas upp längs gränsen om vi förvirrar oss in i Nato. Via satelliter och radar kan vi i detalj övervaka våra avlägsnaste gränser bättre än från jaktplan.

Jo, jaktplan behövs för att eskortera hem världsmästare i ishockey. Men senast dög Hawkplan som köptes 1980. Hornet duger alltså många år till.

En gammal kliché som HBL och Lipponen bygger sina argument på är "trovärdigt försvar". Det är farligt att tro på den frasen. Vi gjorde det 1939 då Finland efter Tyskland hade satsat mest på försvaret i Europa. Sabelskrammel tryggar aldrig fred.

Den allmänna opinionen torde vara negativ till jaktplansköp. Det var den också inför Hornet-köpet. Men lobbarna vet hur opinionen styrs. Risken finns att det dyker upp en ny Vladimir Zjirinovskij som berättar att Ryssland planerar anfall mot Finland eller annat dravel som våra medier kastar sig över.

Vi förlitar oss på att våra duktiga damer i regeringen prioriterar rätt och håller lobbare och hökar på avstånd.

Ulf Johansson, Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning