Satsa på naturskolor

Bild: Wilfred Hildonen

Det behövs rejäla satsningar på både nationell och kommunal nivå. För att alla barn och unga skulle kunna delta i ens en naturskoldag per år skulle det behövas betydligt fler professionella naturskollärare.

Jag delar Anette Karlssons oro över att samhällets urbanisering leder till att många barn får en svag kontakt med naturen (HBL 15.7). Familjer har väldigt olika förutsättningar att ge barnen ett starkt förhållande till naturen. Även i den här frågan betyder möjligheternas jämlikhet att samhället bör axla en stor roll. Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen ska stå i fokus.

De färska strategierna på nationell nivå uppmärksammar på ett bra sätt naturen och fostran för en hållbar utveckling. Den nationella planen för småbarnspedagogik (2017) och läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen (2016) uppmuntrar till uteaktiviteter.

En pedagog som undervisar ute i naturen behöver andra färdigheter än den som jobbar med barn inomhus eller i en byggd lekpark. Naturen är ett underbart klassrum, men man ska inte blunda för utmaningarna. På den här punkten har lärarutbildningen i Svenskfinland inte riktigt hängt med i utvecklingen. Satsningarna på fortbildning av de nuvarande generationerna av pedagoger inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har inte heller varit tillräckliga.

Det kommer alltid att behövas pedagoger som är specialiserade på undervisning utomhus. En viktig grupp är de pedagoger som arbetar på så kallade naturskolor. Det är frågan om miljöpedagogiska kompetenscenter som erbjuder undervisningstjänster utomhus till daghem och skolor.

Natur och Miljö grundade Finlands första naturskola 1986. Till LYKE-nätverket, som är ett nationellt stödnätverk för miljö- och naturfostran, hör i dag ett femtiotal enheter. En naturskola kan administrativt se ut på olika sätt. I bland annat Borgå och Helsingfors finns kommunala naturskolor som lyder under miljönämnden. I Karleby är naturskolan en del av Ungdomscentret Villa Elba. I naturcentret Haltia driver Forststyrelsen en naturskola. Vanda naturskola drivs av en lokal förening. Natur och Miljös fyra naturskolor erbjuder svenskspråkiga naturskoltjänster till daghem och skolor i alla kommuner i sina respektive regioner.

I dag är barnen tyvärr i en ojämlik position. Beroende på modersmål och hemkommun är möjligheterna att kunna ta del av kvalitativ utomhusundervisning i naturen mycket varierande.

Det behövs rejäla satsningar på både nationell och kommunal nivå. För att alla barn och unga skulle kunna delta i ens en naturskoldag per år skulle det behövas betydligt fler professionella naturskollärare. Finansieringen borde förenhetligas, med respekt för de olika administrativa modellerna som har växt fram under flera årtionden.

Enligt utkastet till regeringens proposition om landskapsreformen skulle landskapen få en koordinerande roll för miljöfostran. I det glest befolkade Svenskfinland finns uppenbara fördelar med överkommunala strukturer, men hittills har regeringens intresse för svenskspråkiga tjänster och fostran om hållbar utveckling inte precis varit övertygande.

Jag hoppas att alla partier lyfter fram barnens rätt att uppleva naturen och få ett starkt förhållande till naturen som en viktig valfråga i det kommande riksdagsvalet.

Bernt Nordman Verksamhetsledare Natur och Miljö rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning