Satsa mera på rörelse

Vi måste ge motionen en tydlig plats i läroplanen både i dagis och i skolan.

Yle rapporterade förra veckan om en ny forskning med rubriken "Flickor rör på sig mindre än pojkar under dagisdagen" (Yle 20.1). Lyckligtvis handlar det om ett par minuter, men ändå visar det sig att det finns olikheter mellan könen när det gäller att röra på sig. Det viktigaste är ändå att få barnen att röra på sig samt att hålla dem i rörelse eftersom vi lever i ett samhälle där daglig fysisk rörelse inte är självklar.

Vi vet genom forskning att barn som rör på sig blir starka och friska. Deras koncentrationsförmåga ökar och deras sömn blir bättre. Dessutom ökar möjligheten att vara frisk och ha en god hälsa som vuxen om man har en aktiv livsstil redan som ett barn. Enligt nya rekommendationer borde barnen röra på sig minst tre timmar om dagen. Förutom lätt innegymnastik och hurtiga vistelser utomhus borde dagliga dosen av idrott innehålla raska tag både för flickor och för pojkar!

Vad kan vårt samhälle göra för att barnen ska röra på sig mera? Barnen tillbringar största delen av sin tid på dagis och i skolan. Om barnen kan motionera där blir det en vinst för hela samhället eftersom motionsvanorna skulle bidra till hälsosamma vanor också i framtiden. Vi måste alltså ge motionen en tydlig plats i läroplanen både i dagis och i skolan. Fysisk rörelse måste bli ett naturligt verktyg i pedagogiken, och inte bara begränsas till idrottsämnet.

Daghemmets samt skolans personal måste ha rätt kunskap samt vilja att få alla barn att röra på sig. Personalen behöver eventuellt anstränga sig lite mer för att få med alla barn i rörelselekar eftersom vissa barn brukar dra sig undan för att de kanske är lite klumpiga eller inte så snabba som de andra barnen. Alla barn måste ändå få möjligheten att uppleva glädjen av att röra på sig. Det ökar chanserna för fler att etablera en aktiv livsstil.

Också miljöer som främjar rörelse hemma, på dagis och i skolan samt på fritiden måste skapas eftersom de åstadkommer viktiga förutsättningar för att grundlägga goda motionsvanor. Helsingfors stad och den kommande utbildnings- och barnomsorgssektorn tillsammans med den nya kultur- och fritidssektorn måste arbeta för att det ska finnas många platser för lek och idrott och andra platser som lockar till rörelse.

Heidi Ruhala medlem i idrottsnämnden (Saml), ordförande för Helsingfors privata daghem rf, Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning