Satsa hårt på mjuka yrken

Bild: Kristoffer Aberg

Det råder brist på barnträdgårdslärare, sjukskötare, läkare, närvårdare och socialarbetare. De här yrkesgruppernas roll blir samtidigt allt viktigare.

HBL har (15.9) berättat om de praktiska konsekvenserna av personalbristen på daghemmen – småbarnspedagogiken och kontinuiteten i verksamheten lider.Det här inträffar samtidigt som vikten av småbarnspe...