Satos agerande väcker tankar

Är detta förenligt med god sed?

Paavo Hevossaari skrev i Helsingin Sanomat den 16.12.2019 om Satos seniorhus på Fältskärsgatan 4 i Helsingfors som helt överraskande kommer att förvandlas till ett vanligt hyreshus.

Hittills har man gratis fått använda konditionssalen och vissa gemensamma bastu- och simturer. Även till exempel stolgymnastik och influensavaccinering har varit kostnadsfria. De här förmånerna avskaffas senast 1.7.2020.

Torsdagen den 2.1 dök det upp fem hyresannonser på Oikotie för detta hus. De här bostäderna hyrs nu ut utan seniorhusstatus och till reducerad hyra. Hyressänkningen är 95–195 euro beroende på bostad. En del av de nuvarande hyresgästerna fick däremot ett meddelande om hyreshöjning från slutet av året.

Är detta förenligt med god sed?

Risto Rinne

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning