Säsongsinfluensa härjar i Helsingfors

Bild: Mostphotos

Både A- och B-influensa däckar nu helsingforsare med kraft. De flesta drabbade är vuxna i arbetsför ålder.

Jourerna på Haartmanska sjukhuset och på Malms sjukhus har fått arbeta under press de senaste veckorna när allt fler patienter smittats av säsongsinfluensa. I februari var fallen nästan dubbelt så många som i januari, och folk har fortsatt att insjukna också i mars.

Säsongsvirusen verkar den här gången mest drabba personer i arbetsför ålder; 10–15 procent av de smittade är under 4 år, 15–30 procent har fyllt 65 år.

Läkare och vårdpersonal uppmanar den som inte har några grundsjukdomar och lider av en vanlig förkylning att stanna hemma, vila och ta hand om symtomen med hjälp av febernedsättande läkemedel eller värkmedicin. Har man däremot mycket hög feber, är svårt utmattad eller får andningssvårigheter kan det vara anledning att ta sig till närmaste vårdcentral eller sjukhusjour.

Denna vinter har sex personer behövt intensivvård på grund av influensa i Helsingfors. Under februari bekräftades 1 100 fall av influensa med hjälp av laboratorietest i Helsingfors. Under de första tio dagarna i mars har man redan räknat till 107 fall av A-influensa och 185 fall av B-influensa.

Denna säsong cirkulerar två olika A-influensavirus och två olika B-influensavirus i Finland. B-virusinfektionerna har dominerat samtidigt som det aktuella influensavaccinets skyddseffekt varit lägre än önskat mot just B-virus. Orsaken är att myndigheterna på inrådan av Världshälsoorganisationen WHO köpte in ett vaccin som skyddar mot två A-virus och B-viruset Victoria, men inte mot B-viruset Yamagata, som verkar vara ettrigast i Finland just nu.

Influensa är inte detsamma som förkylning även om symtomen delvis är likadana. Influensa börjar oftast med hög feber som stiger snabbt. Därefter följer muskelsmärta, huvudvärk och eventuellt illamående. Dessutom drabbas man av de vanliga förkylningssymtomen torr hosta, halsont, snuva och nästäppa. Barn kan få problem med mage och tarmar.

Denna säsong har 23 229 anmälda och verifierade fall av influensa bokförts hos Institutet för hälsa och välfärd (THL/13.3.2018). Siffran gäller för hela landet. Vid samma tidpunkt i fjol (inklusive vecka 10) hade 18 087 fall registrerats. Alla fall av influensa syns ändå inte i registret eftersom alla insjuknade inte besöker läkare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning