Särskilt bolag föreslås för att underlätta för partiellt arbetsföra att komma ut på arbetsmarknaden

Partiellt arbetsföra personer har ofta många slags servicebehov, men det identifieras i nuläget ofta inte. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Arbets- och näringsministeriets förslag är inspirerat av svenska Samhall.

Partiellt arbetsföra ska enligt ett nytt förslag från Arbets- och näringsministeriet få fler möjligheter att arbeta.

Partiellt arbetsföra personer har ofta många slags servicebehov, men det identifieras i nuläget ofta inte. Dessutom saknas en ordentlig arbetslivsorientering kring de tjänster som erbjuds åt de partiellt arbetsföra.

Man föreslår nu att en ny aktör grundas på övergångsarbetsmarknaden. Det skulle bli ett bolag som liknar det svenska bolaget Samhall, men som lämpar sig för Finlands behov. Det här skulle stödja de partiellt arbetsföras övergång till den öppna arbetsmarknaden.

Det publika aktiebolaget Samhall har det största antalet anställda i Sverige. Bolaget sysselsätter över 25 000 partiellt arbetsföra.

Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen har utarbetat förslaget på begäran av arbetsminister Tuula Haatainen.

"Det är inte enbart fråga om sysselsättning, utan också om delaktighet och rättvisa", säger Haatainen i pressmeddelandet.

Ett beslut om att grunda en ny aktör ska fattas under ramförhandlingarna i vår.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning