Sari Essayah vill tillåta färre kandidater i landskapsvalet

Bild: Markku Ulander

Kristdemokraternas ordförande vill att kandidatlistorna i landskapsvalen förkortas så att man skulle ha lika många kandidater som det finns platser i landskapsfullmäktige.

Enligt lagpropositionen som behandlas av riksdagen skulle varje parti få ställa upp med 1,5 kandidater för varje plats i landskapsfullmäktige. Principen skulle vara densamma som i kommunalvalen.

– Valdeltagandet ser ut att bli mindre än i EU-valen, enligt en undersökning gjort av kommunala utvecklingsstiftelsen KAKS. Vi har helt nya valdistrikt i landskapsvalen och en ny och svåruppfattad helhet. Ett stort antal kandidater hjälper i alla fall inte till att öka intresset för att rösta, säger Sari Essayah i ett pressmeddelande.

Essayah är dock inte av samma åsikt som SFP, som vill begränsa av riksdagsledamöternas valbarhet i landskapsvalen.

– Så länge som valdistriktsindelningen och d´Honts valsystem favoriserar stora partier, kan man inte ge ännu mer fördelar genom kandidatuppsättningen. I framtiden när landskapsvalen och kommunalvalen ordnas samtidigt så lär det vara lättare att fundera över kandidatnomineringen inom partierna, säger Essayah.