Sari Essayah vill tillåta färre kandidater i landskapsvalet

Bild: Markku Ulander

Kristdemokraternas ordförande vill att kandidatlistorna i landskapsvalen förkortas så att man skulle ha lika många kandidater som det finns platser i landskapsfullmäktige.

Enligt lagpropositionen som behandlas av riksdagen skulle varje parti få ställa upp med 1,5 kandidater för varje plats i landskapsfullmäktige. Principen skulle vara densamma som i kommunalvalen.

– Valdeltagandet ser ut att bli mindre än i EU-valen, enligt en undersökning gjort av kommunala utvecklingsstiftelsen KAKS. Vi har helt nya valdistrikt i landskapsvalen och en ny och svåruppfattad helhet. Ett stort antal kandidater hjälper i alla fall inte till att öka intresset för att rösta, säger Sari Essayah i ett pressmeddelande.

Essayah är dock inte av samma åsikt som SFP, som vill begränsa av riksdagsledamöternas valbarhet i landskapsvalen.

– Så länge som valdistriktsindelningen och d´Honts valsystem favoriserar stora partier, kan man inte ge ännu mer fördelar genom kandidatuppsättningen. I framtiden när landskapsvalen och kommunalvalen ordnas samtidigt så lär det vara lättare att fundera över kandidatnomineringen inom partierna, säger Essayah.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning