Sarah Wikner hittar inte belägg för att den stereotypiska Helsingforssvenskan är speciellt utbredd

Ett av de viktigaste empiriska resultaten är att det finns språkdrag som starkt kopplas ihop med Helsingfors. Dessa språkdrag varierar mycket i faktiskt språkbruk och kan på det sättet inte sägas karakterisera svenskan i Helsingfors generellt, säger Sarah Wikner. Bild: Niklas Tallqvist

Kyrkslättsbon Sarah Wikner har både lyssnat på hur helsingforsare pratar svenska och på hur de själva tror att de pratar. Nu disputerar hon vid Åbo Akademi.

Det finns många tår att trampa på när man skriver om språk i HBL, så vi börjar med att vara tydliga. Sarah Wikner har inte gjort en kvantitativ studie med ett statistiskt representativt material av in...