”Sanslöst att påstå att modellen straffar arbetslösa”

Arbetslösa har också skyldigheter, ansr Paul Lillrank. Bilden är en illustrationsbild.Bild: KSF Media/Arkiv/

Professor Paul Lillrank gillar inte påståendet att aktiveringsmodellen straffar arbetslösa. Har man rättigheter så har man också skyldigheter, anser han.

Ett medborgarinitiativ som kräver att regeringens aktiveringsmodell för arbetslösa dras tillbaka nådde 50 000 underskrifter på torsdagen, vilket innebär att ärendet tas upp till ny behandling i riksdagen. Enligt initiativet straffar modellen de arbetslösa för att de inte fått jobb.

Paul Lillrank, professor i produktionsekonomi vid Aalto-universitetet och aktiv samhällsdebattör, är inte övertygad av retoriken.

– Det är ett sanslöst påstående. På vilka grunder kan man anse att en människa som inte har ett arbete men trots det får kompensation blir bestraffad? frågar Lillrank.

Han påpekar att ett fungerande samhälle bygger på en balans mellan individens rättigheter och skyldigheter. Om den här balansen inte finns så havererar systemet. Det kan inte finnas personer som har enbart rättigheter och inga skyldigheter, så kallade nettomottagare. Det är inte hållbart i längden.

– Samhället har rätt att kräva motprestationer av arbetslösa. De som är friska och kan delta i samhället på något sätt ska göra det. Att tala om straff är bara töntig politisk retorik, säger Lillrank.

På sikt har Finland ett stort sysselsättningsproblem, påpekar han. Sysselsättningsgraden är lägre i Finland än andra nordiska länder. Därav följer att skatteintäkterna inte räcker för att finansiera samhällsekonomins utgifter.

– Det är en långsam strukturell katastrof som kommer att leda till omfattande kriser förr eller senare. Antingen måste statens utgifter skäras ner eller så måste sysselsättningsgraden öka. Något måste göras, säger Lillrank.

Aktiveringsmodellen, som träder i kraft vid årsskiftet, går ut på att arbetslösa måste uppfylla arbetsvillkoret för att få full arbetslöshetsförmån. Ifall arbetsvillkoret inte uppfylls skärs förmånen ner med 4,65 procent.

Arbetsvillkoret kan uppfyllas bland annat genom att jobba 18 timmar eller delta i sysselsättningsfrämjande utbildning under en period på 65 dagar.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00