Sanoma klagar till EU:s konkurrensmyndigheter – vill begränsa Yles tjänster

Sanomas klagan gäller det innehåll Yle erbjuder via Yle Arenan. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Kommunikationsministeriet har börjat förbereda ett svar på Sanomas klagomål. Målet är att skicka svaret till EU-kommissionen senast den 21 juni.

Mediekoncernen Sanoma har lämnat in en klagan till EU:s konkurrensmyndigheter. I klagan ber koncernen om klarhet kring de statliga stöd som utbetalas till Yle.

Kommunikationsministeriet meddelar att man börjat förbereda ett svar.

Enligt ministeriet har Sanoma specifikt i sin klagan riktat kritik mot Yles videotjänster, alltså Yle Arenan, och det elektroniska inlärningsmaterial som Yle erbjuder. Enligt Sanoma faller Yle Arenan inte inom ramen för de tjänster som EU tillåter att staterna stödjer.

Sanoma vill enligt ministeriet se märkbara begränsningar vad gäller Yles rätt att publicera innehåll på Yle Arenan.

På grund av EU-lagstiftning får ministeriet inte publicera den skriftväxling som förts mellan ministeriet och EU-kommissionen, men från ministeriets håll säger man sig ändå vilja vara så öppna som möjligt i frågan.

Ministeriet bekräftar att klagan riktas mot finska staten. Det är därmed Kommunikationsministeriets uppgift att tillsammans med Arbets- och näringsministeriet utreda frågan och sedan svara på klagomålet.

Målet är att svaret ska vara klart senast den 21 juni.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning