Sannolikheten ökar för att vårdreformen skjuts upp

Om social- och hälsovårdsutskottet inte blir klart med sitt utkast till betänkande inom juli kommer vård- och landskapsreformen att skjutas upp till 2021. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Ifall riksdagens social- och hälsovårdsutskott inte blir klart med sitt utkast till betänkande kommer vårdreformen att skjutas upp. Då kan det också bli aktuellt med en förtroendeomröstning för regeringen.

Det ser allt sannolikare ut att regeringens vårdreform skjuts upp med ett år. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott sammanträder i dag (tisdag) för att diskutera sitt betänkande samt reformens tidtabell.

Statsminister Juha Sipilä (C) sade i Yles A-studio på måndagen att vård- och landskapsreformen skjuts upp till 2021 ifall social- och hälsovårdsutskottet inte blir klart med sitt utkast till betänkande inom juli.

Enligt Sipilä bör regeringen överväga ett meddelande till riksdagen ifall reformerna skjuts upp. I samband med meddelandet får riksdagen rösta om sitt förtroende för regeringen.

Sipilä anser att en förtroendeomröstning skulle visa huruvida riksdagen är färdig att driva reformerna i sin nuvarande form. Sipilä själv tror att reformerna kommer att gå igenom.

Flera av regeringspartiet Samlingspartiets ledamöter har kritiserat reformpaketet i hårda ordalag. En förtroendeomröstning skulle tvinga kritikerna att avslöja sina ståndpunkter.

Ifall regeringen inte får riksdagens förtroende kan det leda till en regeringskris och i sista hand nyval.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03